Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Povinnosti zamestnávateľa – ochrana zamestnacov pri Covid-19

Ak je pracovníkovi, ktorý je zamestnaný v pracovnoprávnom či štátnomzamestnaneckom pomere alebo obdobnom pomere (napr. SZČO) nariadená domáca izolácia podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 (PDF, 185 kB), prevádzkovateľ (zamestnávateľ) je povinný pri vstupe do prevádzky alebo na pracovisko požadovať od pracovníka:

  • preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo
  • potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní.

Ak uvedeným pracovník nebude schopný uvedeným preukázať, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.