Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Dlžníci s hypotékou zaplatia viac

Marek Mašura, moderátor: 

Keďže poisťovne opakovane upozorňovali na to, že ceny poistiek môžu ísť po zavedení novej dane nahor, pozvali sme si do štúdia Daniela Vidu z Poštovej poisťovne, aby sme sa s ním o tejto téme porozprávali trošku podrobnejšie. Pán Vida, prajem príjemný dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu.


[TA3, 12:30; Ekonomika; 25/07/2018; ]

Daniel Vida, podpredseda predstavenstva Poštovej poisťovne, (hosť v štúdiu):

Dobrý deň, ďakujem.  Keď minister financií pripravoval spomínanú daň z neživotných poistiek, poisťovne opakovane varovali, že ceny poistiek môžu ísť nahor, a z tých aktuálnych prepočtov, ktoré zverejnila Poštová poisťovňa, vidno, že stále ostávate pri tomto argumente.

Daniel Vida:

Áno, jeden z tých hlavných argumentov, ktorý sme používali, je to, že zisk neživotného poistenia, celého sektora je nižší ako uvedená daň. Čiže sektor ako taký nemá veľmi na výber, a ceny poistiek naozaj pôjdu nahor.

Marek Mašura:

Minister financií často používal argument, že nová 8-percentná daň má v plnej miere, zdôrazňujem na to slovné spojenie v plnej miere, nahradiť 8-percentný odvod, ktorý dnes už poisťovne z poistiek platia. Tak prečo by mali ísť ceny nahor?

Daniel Vida:

No, jednoducho to nie je pravda, pretože odvod, ktorý platil doteraz, a vlastne tento rok platí, sa vzťahuje len na novouzavreté poistné zmluvy. Nová daň z poistenia už bude platiť nielen na novouzavreté zmluvy, ale na všetky, aj staršie, staré niekoľko desiatok rokov. To je hlavný rozdiel.

Marek Mašura:

To je tak povediac, slovo proti slovu. Vy ste to, čo teraz hovoríte, podporili argumentom a prepočtami, ako sa nová daň môže ukázať pri poistení nehnuteľnosti, pri hypotéke. Tak povedzte nám o tom viac, niečo sme už spomenuli aj v príspevku pred chvíľou.

Daniel Vida:

Štandardne klienti berú aj v našej banke hypotekárne úvery na nehnuteľnosti zhruba vo výške 100-tisíc eur. Pri tejto výške je tá nehnuteľnosť poistená s poistným asi 100 eur. Nová daň z poistenia teda spôsobí, že toto poistné vrastie zhruba o 10 percent, a tým pádom približne za 30 rokov klient preplatí niečo vyše 300 eur len na tomto poistení.

Marek Mašura: 

Ako to vlastne v praxi vyzerá? Možno divákov bude zaujímať aj to, ako to funguje. Dlžník má, povedzme, dva trvalé príkazy, jeden posiela banke, ním spláca hypotéku, to bude zrejme mesačne, a druhý je nastavený na splácanie poistenia, to bude teda ročný.

Daniel Vida:

No, tu bude treba dať pozor po 1.1., kedy vstúpi do platnosti zákon o dani z poistenia, aby si klienti vždy pozreli, či sa im náhodou zmena poistného nezvýšila, neznížila, a následne upraviť prípadné trvalé príkazy, aby sa nestalo to, že majú nastavený trvalý príkaz na nižšiu sumu, nezaplatia poistné v správnej výške, poistenie im zanikne, a
ak to vyžadovala banka, tak môžu mať  potom problém aj so samotnou hypotékou.

Marek Mašura:

Aký konkrétny?

Daniel Vida:

Banka môže pristúpiť aj k spoplatneniu úveru, ale myslím, že to bolo krajné riešenie. Skôr bude aj poisťovňa urgovať klienta, aby napravil túto chybu, a takisto aj banka bude urgovať, aby poistenie uzavrel, ako to vyžaduje.

Marek Mašura:

Pred chvíľou sme v našom vysielaní počuli vyjadrenie odborníka na financie pána Maroša Ovčarika, ktorý hovoril, že táto nová daň môže ovplyvniť aj poistenie schopnosti splácať úver. Povedzme si o tom viac, či to vidíte aj vy tak.

Daniel Vida:

Môže ovplyvniť aj toto poistenie, ale daň z poistenia sa vzťahuje na neživotné poistenie.

Marek Mašura:

A toto je životné poistenie.

Daniel Vida:

Toto je životné, pričom môže mať nejakú časť aj neživotného, typicky to býva strata zamestnania, ktorá môže teda byť dotknutá touto novou daňou, ale zdôrazňujem, daň z poistenia sa vzťahuje na neživotné poistenie. Možno pri tejto príležitosti by som upozornil aj na to, že nie je to len poistenie k hypotékam, ale týka sa to aj cestovného
poistenia, poistenie iných majetkov, môže to byť havarijné poistenie, úrazové poistenie, veľmi široká škála poistení bude
týmto zasiahnutá.

Marek Mašura:

Vy ste hovorili, že pri tom poistení nehnuteľnosti, hypotéke, tam by mohlo dôjsť k zvýšeniu ceny o približne 10 percent. Aj v prípade týchto ďalších poistiek by teda mohlo ísť o takéto zvýšenie, alebo nedá sa to takto povedať?

Daniel Vida:

Nie je to, nedá sa to povedať za celý trh, ako sa presne každá poisťovňa zachová, ale vzhľadom na to, čo som povedal na začiatku, a na tie diskusie, ktoré vedieme na Asociácii poisťovní, každá poisťovňa sa pripravuje na zvyšovanie cien, pretože tá retroaktivita, ktorá je v tom zákone, a teda bude sa vzťahovať aj na poistné, ktoré bolo
stanovené pred desiatimi rokmi, a máme ho odviesť z toho poistného 8 percent, musí sa to nejakým spôsobom prejaviť na cene.

Marek Mašura:

Pán Vida, ja som samozrejme požiadal aj o stanovisko ministerstvo financií, aby sme mali, takpovediac, druhú stranu, a dovolím si citovať z tohto stanoviska: Od poisťovní nie je fér, že sa klientom doslova vyhrážajú zvyšovaním cien, ktoré v mnohých prípadoch pri poistných produktoch zvýšili už začiatkom tohto roka. Poisťovne by mali
byť zodpovedné a neprenášať všetky svoje povinnosti na klientov. Ako reagujete na tieto slová?

Daniel Vida:

Pravdou je to, že sme zvyšovali ceny poistiek, ale toto zvýšenie sa vzťahovalo len na nové uzavreté zmluvy, nebolo možné, ani sme to nechceli aplikovať na staré zmluvy, nemáme možnosť vstupovať do týchto zmluvných starých vzťahov.

Marek Mašura:

A dôvod bol ten 8-percentný odvod, ktorý robíte?

Daniel Vida:

Áno, kvôli tomu sa zvyšovali tie nové zmluvy, ale nikdy sa nesiahalo na staré, dávno uzavreté zmluvy. Daň z poistenia spôsobí to, že máme odviesť daň aj zo starých zmlúv. Je to niečo podobné, ako keď sa začiatkom 90-tych rokov zavádzala DPH, a tá sa aplikovala na všetky produkty, služby, tak, bohužiaľ, teraz postupujeme podobne.

Marek Mašura:

Ale ministerstvo financií hovorí, že nie všetky poisťovne musia automaticky premietnuť túto daň do vyšších cien poistiek. Môžu mať, povedzme, menší zisk, alebo môže sa to nejakým spôsobom pretaviť do ich hospodárskych výsledkov v rámci konkurenčného boja o klienta.

Daniel Vida:

Toto by bola presne šťastná cesta na znižovanie poistného. Konkurencia, zvyšovanie konkurencie, lepší priestor na vznik nových poisťovní, alebo príchod nových. Bohužiaľ, tento tlak tu nie je.

Nová daň nespôsobí to, že by malo niečo zlacnieť. To môže spôsobiť iba konkurenčný boj.

Bohužiaľ, momentálne poisťovne sú zaťažené 29- percentnou asi daňou plus teda nová daň z poistenia, a poisťovne skôr rozmýšľajú nad tým, ako minimalizovať svoju prítomnosť na slovenskom trhu, čiže tá konkurencia, nezdá sa, že by sa zväčšovala, skôr naopak, a teda bude menší tlak na to, aby poistné lacnilo.

Marek Mašura:

Ešte jedna otázka na záver. Minister financií častokrát opakoval to, že vlastne poisťovne si túto daň, tak povediac, vyžiadali, že nechceli platiť odvod, a chceli ste radšej platiť daň. Prosím vás, vysvetlite mne, aj našim divákom, čo tým vlastne mal minister financií na mysli, ako to teda vlastne bolo, prečo ste chceli nahradiť odvod daňou?

Daniel Vida:

Bolo by veľmi zvláštne, keby nejaký sektor si pýtal zdanenie. Toto sa nestalo ani na strane poisťovní, bolo by to veľmi bizarné, keby sme prišli na ministerstvo a povedali, viete čo, nám sa zdá, že sme málo zdaňovaní, prosím vás, vymyslite nám nejakú novú daň.

Pred dvoma rokmi prišlo ministerstvo s návrhom odvodu, 8-percentného odvodu, podobne ako to fungovalo už na PZP pri autách, to poznáme všetci, že tam už ten 8-percentný odvod existuje, prišlo s návrhom, vymyslíme odvod, bohužiaľ, ten zákon, ktorý tomu prináležal, bol veľmi nešťastný, je to vidno aj v dôvodovej správe k novej dani, a bol veľmi, veľmi ťažko vykonateľný.

Pri tejto, v rámci tejto diskusie poisťovne viackrát zdôrazňovali, že sú výrazne proti tomu, aby sa zaviedol odvod, bola proti tomu aj Národná banka Slovenska. Čiže dva roky trváme na tom, že už samotný odvod bol veľmi zlý nápad, ktorý nepomôže ani nám, pretože klienti budú mať drahšie poistné, budú sa menej poisťovať, zodpovední ľudia, ktorí si poisťujú svoje majetky, budú potrestaní nejakým vyšším poistným, boli sme výrazne proti tomu.

Bude to, zasiahne to zle klienta, aj poisťovne, a celý trh. Ministerstvo čiastočne vypočulo tieto argumenty a videlo, že ten odvod neplní svoju funkciu, a preto prišlo s návrhom dane. Nie je vôbec pravdou, že by sme si to my vypýtali, že my chceme, aby existovala nejaká daň, alebo nejaký odvod. Bohužiaľ, to tak nie je.

Marek Mašura:

Tak, môžem len na záver nášho rozhovoru zhodnotiť, že na tejto téme sa s ministerstvom financií zrejme nezhodnete, ale tak ako ministerstvo financií, aj vy ste dostali priestor na prezentovanie svojich argumentov. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili dnešného rozhovoru.

Daniel Vida:

Ďakujem pekne.