Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA a NARKS podpísali memorandum o spolupráci pri výuke študijného zamerania Realitné právo

 

_MG_0340

Nový, historicky prvý koncept prepojenia realitného trhu s akademickou obcou: Realitní profesionáli budú, po prvý raz v histórii Slovenska, zaúčať vysokoškolských študentov.

Realitný trh na Slovensku je mladou, atraktívnou a perspektívnou oblasťou uplatnenia absolventov vysokých škôl. Vzhľadom na absenciu prípravy vysokoškolských študentov pre tento trh, najväčšie združenie realitných profesionálov v SR – Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 1. júna 2016 podpísali memorandum o spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a dekanom Fakulty práva prof. JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc.

Pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na PEVŠ sa na jeho základe otvára nové študijné zameranie „Realitné právo“. Je to historicky prvýkrát, čo sa na Slovensku, na základe duálneho systému vzdelávania, prepojí realitný trh s akademickou obcou.

_MG_0387

Od Akademického roka 2016/17 bude výučba v tomto odboru prebiehať formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Realitné právo v kombinácii s realitným podnikaním je zamerané na právne vzťahy k nehnuteľnostiam, obchodovanie s nehnuteľnosťami a na realitnú činnosť. Predmety budú vyučovať skúsení pedagógovia napojení na prax realitného trhu i externí lektori: realitní profesionáli, developeri, bankári, finančníci, členovia dražobných spoločností, architekti a dizajnéri.  Študent sa oboznámi s právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam a obchodovaniu s nehnuteľnosti, zmluvami v praxi realitného makléra a nechýba anglický jazyk špecializovaný pre realitných maklérov.

_MG_0374
Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent tohoto študijného zamerania sa môže stať členom NARKS (Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska – najväčšieho združenia realitných profesionálov v SR). Študent bude mať počas štúdia na bakalárskom a magisterskom stupni možnosť spolupráce s vybranou realitnou kanceláriou ako aj advokátskou kanceláriou, pôsobiacou v tejto oblasti, pričom pomoc pri riešení konkrétnych prípadov praxe má prispieť k možnosti rozvinúť u absolventa jeho/jej obchodné a podnikateľské myslenie a získať reálny pohľad na praktickú aplikáciu práva realitného trhu. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.


Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska odborným garantom

Zážitok priameho kontaktu s praxou sa stáva neoddeliteľnou súčasťou štúdia odboru Realitného práva, čo umožní absolventom oveľa ľahší vstup na trh práce. Pomôže im ideovo obsiahnuť koncept plánu vlastného podnikania či budúcej konzultačnej činnosti alebo právnych služieb pre realitné kancelárie.

Počas štúdia môžu študenti Fakulty práva absolvovať prax v členských realitných kanceláriách NARKS. Oboznámiť sa so zmluvnou dokumentáciou, odporúčanou NARKS, právnymi otázkami bežne vznikajúcimi medzi klientom a RK alebo jednotlivými zmluvnými stranami pri transakciách s nehnuteľnosťami a pod. Vďaka spolupráci PEVŠ a NARKS vznikne zaujímavý a s praxou prepojený štúdijný smer, ktorý je v rámci vysokoškolského vzdelávania na Slovensku výnimočný a ojedinelý!

 

Kontakty
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
www.paneurouni.com/sk/

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.narks.sk