Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

ODBORNÁ REALITNÁ KONFERENCIA NARKS 2015

Koncom novembra 2015 sa konal ďalší ročník najväčšej celoslovenskej akcie realitných profesionálov Konferencia NARKS 2015. Čo priniesla konferencia a jej témy tento rok? Predovšetkým skutočne spojila odborníkov na reality z celej Európy (na konferencii sa zúčastnilo viac ako 30 zahraničných hostí) a vo svojich diskusiách komentovala najaktuálnejšie dianie v realitnom biznise u nás.

[next future; 01/2016,02/2016]

Ako uviedol Martin Čapo, viceprezident NARKS, k účasti jeho tímu na konferencii – vďaka konferencii mali jedinečnú možnosť, aby sa stretli s takmer 400 ďalšími profesionálmi z realitnej branže. Túto konferenciu považuje za výnimočnú hneď z dvoch dôvodov:

Prvým je, že sa konala súbežne s konferenciou celoeurópskej organizácie CEPI CEI. Slovensko sa tak stalo hosťujúcou krajinou najväčšieho združenia realitných sprostredkovateľov v Európe, ktoré okrem iného háji aj záujmy Slovenska v tejto oblasti v Európskom parlamente v Bruseli.

Druhým dôvodom, prečo bola podľa jeho názoru konferencia výnimočná, bola prvá verejná prezentácia Licencie NARKS. ,,Ide o prvý krok v úsilí zaviesť istú formu pravidiel na trhu realitných sprostredkovateľov, ktoré, ako sme presvedčení v NARKS, bude možné aj úspešne celoslovensky implementovať. Prečo hovorím o úspešnej implementácii je hlavne preto, lebo práve v čase našej konferencie vyšla súbežná aktivita zameraná na ,,regulovanie” realitného trhu ako iniciatíva ďalšieho subjektu, a to v reakcii na náš nový systém povinných odborných testov na získanie licencie na realitnú činnosť. Problematika regulácie realitného trhu je taká zložitá, že snaha vytvoriť a uzákoniť realitný zákon v prvom kroku je predurčená na neúspech. NARKS, ktorý o takýto zákon usiloval už vyše 20 rokov (a teda nejde o prvý takýto počin) na vlastnej koži zistil, že je veľmi zložité dosiahnuť hoci len jednohlasnú väčšinovú zhodu medzi realitnými maklérmi ohľadom obsahu, nieto ešte dosiahnuť zhodu so zákonotvorcom a zákon sfunkčniť.

To je dôvod, prečo sme po rozsiahlych diskusiách nielen v rámci NARKS, ale aj s maklérmi mimo asociácie a najmä za účasti zástupcov NAR a CEPI-CEI, pripravili prvý krok, ktorý posunie náš trh smerom k všeobecne želanej profesionalizácii Licenciu NARKS. Tento test odbornej spôsobilosti je práve tým najmenším spoločným menovateľom, na ktorom, ako sme mali možnosť si overiť, sa drvivá väčšina realitnej obce dokáže už dnes zhodnúť.

Test a na jeho základe odovzdávaná licencia, ktoré budeme implementovať povinne medzi členmi NARKS, ale ktoré budú k dispozícii aj pre všetkých realitných maklérov a kancelárie na trhu, budú slúžiť ako základ pre ďalšie profesionalizovanie trhu, na ktorom všetci pôsobíme. Začiatkom roku 2016 budú zverejnené prvé termíny testovania ako aj podklady sprístupnené formou e-learningu, školení a skrípt, ktoré pomôžu všetkým pripraviť sa na úspešné absolvovanie testu a získanie licencie.

Ak bol prvý ročník Konferencie NARKS revolučný v tom, že po prvýkrát v takom veľkom rozmere dostal na jedno miesto zástupcov realitných maklérov všetkých regiónov, organizácií či sietí, tento druhý sa môže pochváliť, že dostal Slovensko a jeho realitných profesionálov nielen na európsku, ale dokonca svetovú mapu. Ako som mal možnosť vidieť aj v tvárach našich hostí, sme síce malou krajinou, ale s obrovským potenciálom a hlavne s ,,realitným srdcom” na tom správnom mieste.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov,, Realitná kancelária 2015″. Prinášame vám výsledky súťaže. Ocenení víťazi Realitná kancelária 2015/Mystery shopping 2015:

  1. miesto – Winners reality z Bratislavy
  1. miesto – AKM kapital zo Zvolena
  1. miesto – Dolcan z Nitry.