Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Odborná realitná Konferencia NARKS 2015 – 27.11.2015

V piatok 27. 11. 2015 sa konal ďalší ročník najväčšej celoslovenskej akcie realitných profesionálov­ Konferencia NARKS 2015. Čo priniesla konferencia a jej témy tento rok? Predovšetkým skutočne spojila odborníkov na reality z celej Európy (na konferencii sa zúčastnilo viac ako 30 zahraničných hostí) a vo svojich diskusiách komentovala najaktuálnejšie dianie v realitnom biznise u nás.

Ako uviedol Martin Čapo, viceprezident NARKS, k účasti jeho tímu na konferencii – vďaka konferencii mali jedinečnú možnosť, aby sa stretli s takmer 400 ďalšími profesionálmi z realitnej branže.  Túto konferenciu považuje za výnimočnú hneď z dvoch dôvodov.

Prvým je, že sa konala súbežne s konferenciou celoeurópskej organizácie CEPI ­CEI. Slovensko sa tak stalo hosťujúcou krajinou najväčšieho združenia realitných sprostredkovateľov v Európe, ktoré, okrem iného, háji aj záujmy Slovenska v tejto oblasti v Európskom parlamente v Bruseli.

Druhým dôvodom, prečo bola podľa jeho názoru konferencia výnimočná, bola prvá verejná prezentácia Licencie NARKS. „Ide o prvý krok v úsilí zaviesť istú formu pravidiel na trhu realitných sprostredkovateľov, ktoré, ako sme presvedčení v NARKS, bude možné aj úspešne celoslovensky implementovať. Prečo hovorím o úspešnej implementácii je hlavne preto, lebo práve v čase našej konferencie vyšla súbežná aktivita zameraná na “regulovanie” realitného trhu ako iniciatíva ďalšieho subjektu, a to v reakcii na náš nový systém povinných odborných testov na získanie licencie na realitnú činnosť. Problematika regulácie realitného trhu je tak zložitá, že usilovať vytvoriť a uzákoniť realitný zákon v prvom kroku je predurčené na neúspech. NARKS, ktorý o takýto zákon usiloval už vyše 20 rokov (a teda nejde o prvý takýto počin) na vlastnej koži zistil, že je veľmi zložité dosiahnuť hoci len jednohlasnú väčšinovú zhodu medzi realitnými maklérmi ohľadom obsahu, nieto ešte dosiahnuť zhodu so zákonotvorcom a zákon sfunkčniť.

To je dôvod, prečo sme po rozsiahlych diskusiách nielen v rámci NARKS, ale aj s maklérmi mimo asociácie a hlavne za účasti zástupcov NAR a CEPI-­CEI, pripravili prvý krok, ktorý posunie náš trh smerom k všeobecne želanej profesionalizácii ­ Licenciu NARKS. Tento test odbornej spôsobilosti je práve tým najmenším spoločným menovateľom, na ktorom, ako sme mali možnosť si overiť, sa drvivá väčšina realitnej obce dokáže už dnes zhodnúť.

Test a na jeho základe odovzdávaná Licencia, ktoré budeme implementovať povinne medzi členmi NARKS, ale ktoré budú k dispozícii aj pre všetkých realitných maklérov a kancelárie na trhu, budú slúžiť ako základ pre ďalšie profesionalizovanie trhu, na ktorom všetci pôsobíme. Začiatkom roku 2016 budú zverejnené prvé termíny testovania ako aj podklady sprístupnené formou e-­learningu, školení a skrípt, ktoré pomôžu všetkým pripraviť sa na úspešné absolvovanie testu a získanie licencie.

Ak bol prvý ročník Konferencie NARKS revolučný v tom, že po prvýkrát v takom veľkom rozmere dostal na jedno miesto zástupcov realitných maklérov všetkých regiónov, organizácií či sietí, tento druhý sa môže pochváliť, že dostal Slovensko a jeho realitných profesionálov nielen na Európsku, ale dokonca svetovú mapu. Ako som mal možnosť vidieť aj v tvárach našich hostí, sme síce malou krajinou, ale s obrovským potenciálom a hlavne s “realitným srdcom” na tom správnom mieste.“