Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Od Nového roka sa menia dotácie na nájomné byty

Dotácie vyjdú štát na 20 miliónov eur ročne (od 2020 do 2023).

Od 1. januára 2021 budú platiť nové pásma na určenie výšky dotácie na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu. Dotácia bude vo výške 40 % z obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov nepresahuje 52 štvorcových metrov (m2), a 35 % z obstarávacích nákladov, ak je priemerná podlahová plocha nájomných bytov od 52 do 60 m2.

Vyplýva to z novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorá nadobudne účinnosť od Nového roka s výnimkou bodu o podiele bytov pre zdravotne postihnutých, ktorý bude platiť až od januára 2023.

V prípade výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu stanovilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ďalšie pásmo – dotácia môže byť do výšky 75 % z obstarávacích nákladov, ak priemerná plocha nájomných bytov neprevyšuje 55 m2.

Ďalšie pásmo sa týka stavebných úprav nájomných bytov – na tie môže štát poskytnúť dotáciu do 80 % obstarávacích nákladov. Štát poskytne dotácie aj na obstaranie technickej vybavenosti či na odstránenie systémovej poruchy.

Pri obstarávaní nájomných bytov bežného alebo nižšieho štandardu môže štát dotácie znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie. Môže ju však aj zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese alebo štartovací byt. Štát môže tiež pristúpiť k zvýšeniu dotácie o päť percent, ak je zhotoviteľom nájomného bytu registrovaný sociálny podnik.

Legislatíva tiež upravuje rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čo bude mať podľa rezortu pozitívne sociálne vplyvy, keďže sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania.

Úpravy nastanú aj pri podiele bytov, ktoré majú byť navrhnuté univerzálne z hľadiska stavebných konštrukcií, a to tak, aby ich mohli využívať osoby so zdravotným postihnutím bez dodatočných úprav týchto konštrukcií. Pôvodne navrhnutý 10-percentný podiel bytov sa pozmeňujúcim návrhom z parlamentných výborov zvýšil na 15 %.

V rámci zákona bol schválený aj návrh, podľa ktorého sa vytvorí možnosť zabezpečiť bývanie pre ľudí, ktorí pracujú pre žiadateľa alebo jemu podriadené organizácie, a pritom nepatria do tzv. nízkopríjmovej kategórie. Ide napríklad o úradníkov, učiteľov, pracovníkov mestských podnikov, mestských policajtov či sociálnych pracovníkov.

Dotácie vyjdú štát na 20 miliónov eur ročne (od 2020 do 2023). Zákon schválili zákonodarcovia koncom novembra a prezidentka SR Zuzana Čaputová ho odobrila začiatkom decembra.

Zdroj: teraz.sk; TERAZ.SK