Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

O realitnom trhu jednoducho

Celosvetová pandémia, energetická kríza, rusko-ukrajinská vojna, kríza na blízkom východe, v prechádzajúcom období sme čelili viacerým výzvam. Pre mňa je prekvapujúce, že ani jeden zo spomínaných faktorov nezobral chuť kupovania nehnuteľností v takom rozsahu, ako sme mohli očakávať. Aké sú najčerstvejšie trendy na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku?

Ceny nehnuteľností sa v roku 2022 vyšplhali do rekordných výšok. K citeľným zmenám došlo iba vlani, kedy úroky hypotekárnych úverov sa vyšplhali z 1 % na 4-5%. Vďaka tomu sa trh s nehnuteľnosťami spomalil, čo zapríčinilo mierne zníženie ich cien.

KUPUJÚCI V PREDNOSTI: Kým v roku 2022 sme mohli hovoriť o „trhu predávajúcich“, do teraz sa to zmenilo, momentálne majú prednosť kupujúci. Kupujúci nie sú pod takým tlakom, ako boli pred tým, znamená to, že solventný kupujúci sú v lepšej rokovacej pozícii. Analytici tento rok neočakávajú zvýšenie úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Práve naopak, podľa viacerých zdrojov Európska Centrálna Banka plánuje ich zníženie.

ZADLŽENÍ OBYVATELIA: Aj naďalej platí, že Národná banka Slovenska robí kroky pre to, aby občania sa nezadlžili ešte viac. Je to pochopiteľné, nakoľko rodiny na Slovensku sú na popredných miestach v zadlženosti v rámci EÚ, v úsporách je to žiaľ naopak.

NAJLACNEJŠÍ ÚVER: Najvýhodnejším úverom , ktorý napomáha kúpu bytu alebo rodinného domu je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Až na obdobie 40 rokov ponúka úvery s 1% úrokom, síce s prísnejšími podmienkami ako bankové hypotekárne úvery. Maximálna výška žiadaného úveru je 180.000,- Eur. Úver možno žiadať aj na celú výšku kúpnej ceny , zábezpeka nehnuteľnosti však musí byť vo výške 1,3 násobku kúpnej ceny, teda pri úvere 50.000,- Eur treba založiť nehnuteľnosť s hodnotou 65.000,- Eur. Pri bytoch môže byť ich podlahová plocha vrátane loggie maximálne 80m2, v prípade rodinných domov je to 120 m2. Tento rok sa zlepšili podmienky týchto úverov, rozšírila sa paleta nehnuteľností, ktoré sa dajú financovať touto formou.

OPLATÍ SA INVESTOVAŤ: Naša rodinná realitná kancelária má už 27 ročnú skúsenosť  na trhu s nehnuteľnosťami, som už 8 rokov členom predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), takže rád poskytnem  poradenstvo v realitnej oblasti. Podľa mojich skúseností môžem povedať, že na Slovensku je kúpa nehnuteľností do dnešného dňa jedna z najpopulárnejších foriem investícií. Dlhodobo je to výnosná forma, veď aj v prípade krízy, alebo zníženia cien sa po niekoľkých rokoch ich ceny sa vrátia na pôvodnú úroveň, resp. túto úroveň prevýšia.

ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ? Ťažko povedať, že po dvojročnej stagnácií trhu s nehnuteľností aký smer naberú ceny, ale keď sa úrokové sadzby hypotekárnych úverov začnú klesať, ku koncu roka 2024 vďaka tomu môže nastať zvýšenie dopytu. Podobná je situácia aj v prípade ostatných nehnuteľností. Záujem o ornú pôdu je nezmenený, v prípade majetkoprávne vysporiadanej ornej pôdy ich cena za hektár (10.000 m2) dosahuje výšku až 10.000,-Eur, teda 1,- Eur za m2. Záujem o nájomné byty je v podstate na celom území Slovenskej republiky nepretržitý, je ich nedostatok. Aj podnikateľské nehnuteľnosti nájdu svojich nových majiteľov. Naša rodinná firma pred pár mesiacmi predala väčší závod v Komárne, kde pokračujú v tej istej výrobe a zachovali sa aj pracovné miesta. Môžeme hovoriť aj o zvýšení zájmu investícií do zahraničných nehnuteľností, ktoré investori kupujú okrem investičného zámeru aj za účelom vytvorenia takzvaného druhého domova. Ceny starších panelových bytov závisia od počtu nových bytov a ich cien. Keď nové byty sú precenené, tak ani majitelia starších bytov nechcú ísť pod určitú cenovú úroveň.

V Komárne ceny starších bytov sú lacnejšie o cca. 40 % od nových bytov. Štatistické údaje hovoria, že je pomerne veľa dokončených bytov,  výstavba nových stagnuje.

Autor článku Zsolt Szabó sa vyjadril pre Új szó.

 

Autor: Zsolt Szabó, člen predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), spolumajiteľ INVESTCONSULT s.r.o.