Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nepriznali ste daň za psa či nehnuteľnosť? Pokutu nedostanete, ALE!

Rezort financií návrh odôvodnil potrebou riešenia pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením koronavírusu a potrebou zmiernenia ekonomických dosahov pre daňovníkov.

Na Slovensku sa upustí od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam na rok 2021 v ustanovenej lehote.

Bez pokuty, ale…

A to v prípade, ak túto povinnosť daňový subjekt splní dodatočne najneskôr do 15. marca tohto roka. Návrh nariadenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR s týmto cieľom v stredu (10. 2.) schválila vláda.

Od uloženia pokuty sa upustí v prípade nepodania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona o miestnych daniach alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie roku 2021 v ustanovenej lehote, ak túto povinnosť daňový subjekt splní dodatočne do 15. marca.

Rezort financií návrh odôvodnil potrebou riešenia pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením nového koronavírusu a potrebou zmiernenia ekonomických dosahov pre daňové subjekty. Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Zdroj: dnes24.sk; Zo Slovenska