Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

NARKS oslávila 25. výročie na Slovensku

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) už 25 rokov spája profesionálov v realitách.  NARKS vznikla splynutím dvoch subjektov – Asociácie realitných kancelárií Slovenska (ARKS) registrovanej dňa 1.12.1992 a Združenia realitných kancelárií Slovenskej republiky (ZRK SR) registrovanom dňa 29.8.1992. 

25 rokov  je  dlhé obdobie, počas ktorého vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. A práve štvrťstoročnicu oslavuje tento rok naša  Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS).  Pri tejto príležitosti by som sa rád poohliadol za týmto obdobím. Náš vznik datujeme v roku 1992, kedy vznikali mnohé významné stavovské organizácie. Základnými cieľmi pri vzniku bola profesionalizácia, kooperácia a konsolidácia realitného trhu. Tieto ciele vytrvali dodnes. Prvé roky našej existencie  boli podriadené potrebou vzdelávať sa v oblasti realitnej činnosti. Prostredníctvom našich partnerov zo zahraničia (predovšetkým organizácii ako NAR, FIABCI)  sme získavali vzácne informácie o fungovaní realitných kancelárií vo vyspelých ekonomikách. Znalosti a skúsenosti našich kolegov nám pomohli  formulovať  činnosti realitných kancelárií, na základe čoho sme mohli pripraviť prvé vzdelávacie programy v realitách na Slovensku. Od tohto obdobia NARKS vyškolil viac ako osemnásťtisíc realitných odborníkov, čo pozitívne prispelo k formovaniu realitného trhu.

Dôležitým medzníkom v našej histórii  bola aj nami iniciovaná zmena živnostenského zákona, kedy sa dovtedy voľná živnosť sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností zmenila na viazanú živnosť. Táto legislatívna zmena prispela k profesionalizácii realitného trhu. Súvisiacim krokom bola NARKS-om zabezpečená implementácia európskej normy (STN 15733) služby realitných maklérov.

V roku 2001 sme ako spoluautori a spolumajitelia priniesli na trh prvý relevantný realitný portál Reality.sk, ktorý sa stal na niekoľko rokov jednotkou na slovenskom realitnom trhu. Práve s týmto portálom súviseli ďalšie naše projekty ako Cenové mapy nehnuteľností (www.cmn.sk), z ktorých do dnešného dňa získava informácie Národná banka Slovenska, ale aj množstvo ďalších subjektov, prípadne Index realitného zdravia www.realitnyindex.sk).

Nedá mi nespomenúť naše ďalšie projekty ako je Garančný fond, či organizovanie prvej a opakovane najväčšej odbornej konferencie realitných sprostredkovateľov. V minulosti sme organizovali aj veľtrh SlovReal INVEST.

Naša bohatá história sprevádzaná úspešnými projektami je dôkazom, že našu prácu vykonávame zodpovedne. Utvrdzuje ma v názore, že naša snaha o profesionalizáciu a konsolidáciu trhu má veľký zmysel a zároveň  naše leadersvo na trhu realitných sprostredkovateľov nám ukladá veľkú zodpovednosť voči spoločnosti, verejnosti či klientom, aby sme v nej pokračovali odborne a s plným nasadením.  Zároveň prijímali nové výzvy a ďalej sa vyvíjali, tak ako napreduje aj celá spoločnosť.

Ján Palenčár, prezident NARKS

 

Prezidenti NARKS počas jej histórie:

1992 – 1997 ARKS – JUDr. Eva Marianyiová
1992 – 1997 ZRKSR – Dr. Ivan Svetlík
1997 – 1998 ARKS – Ing. Martin Holec
1997 – 1998 ZRKSR – Ing. Jozef Somoláni

1998 – 2000 prezident NARKS – Ing. Martin Holec
2000 – 2002 prezident NARKS – Ing. Jozef Somoláni
2002 – 2004 prezident NARKS – Ing. Vladimír Guttek
2004 – 2013 prezident NARKS – JUDr. Ľubomír Kardoš
2013 – súčasnosť – prezident NARKS – Ján Palenčár

 

Ciele NARKS

Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita a presadzovanie ich záujmov.

Dôležitým faktorom je vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Medzi najdôležitejšie úlohy patrí novelizácia legislatívnych podmienok súvisiacich s realitnou činnosťou a zvyšovanie profesnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií, členov NARKS.

WWW.NARKS.SK

Kontakt: narks@narks.sk, tel. 0902 952 391

 

Akadémia NARKS

Od svojich počiatkov sa NARKS zaoberá vzdelávacími aktivitami v oblasti realitného sprostredkovania. Unikátnosťou vzdelávania NARKS je to, že jej školitelia a lektori sú profesionáli priamo z praxe s cennými dlhoročnými skúsenosťami v realitom svete, ktoré takto odovzdávajú ďalším generáciám realitných maklérov.

Vzdelávacia činnosť má svoje stále a dôležité miesto v každodennej práci asociácie. V súčasnosti je spojená tiež s ponukou odbornej príravy a skúšok pre profesiu realitného makléra – licencovanie NARKS a e-learning.

NARKS má ako jediná inštitúcia akreditovaný Ministerstvom školstva  SR rozsiahly 150-hodinový kurz”Realitý maklér” od roku 2017.

AKADEMIA.NARKS.SK

Kontakt: vzdelavanie@narks.sk, tel. 0902 952 454