Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nájomné byty nebudú pre všetkých: Máte šancu ho získať?

Výstavba nájomných bytov, zdá sa, nezostane len v rovine predvolebných sľubov. Lídri novovznikajúcej koalície totiž tento krok kvitujú. Odborník v realitách postup budúcej vlády vníma pozitívne, aj keď zároveň dodal, že už včera bolo neskoro. Priblížil, kto má najväčšiu šancu bývať v nových nájomných bytoch.

Podľa Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, k hromadnej výstavbe nájomných bytov chýba výrazná systémová zmena. Tá by motivovala developerov k výstavbe takýchto bytov a zároveň by umožnila vznik udržateľného systému výstavby štátnych nájomných bytov. “V rámci asociácie sme sa snažili presadiť výraznejšie zmeny v tejto oblasti už viac ako desať rokov. Preto vnímam sľuby politikov pozitívne, aj keď prichádzajú neskoro,” uviedol Palenčár. 

Napriek tomu, že určujúcim trendom na Slovensku je kúpiť si nehnuteľnosť na hypotéku, veci sa môžu postupne zmeniť. Navyše, podľa Palenčára na dobre fungujúcom realitnom trhu sú nájomné byty vždy jeho dôležitou súčasťou.

“Trh s nájomným bývaním na Slovensku je dnes v takom stave, že kúpa bytu na hypotéku je často výhodnejšia a lacnejšia alternatíva oproti nájmu. Ak porovnáme mesačné nájomné so splátkou hypotéky, ktorá je nízka vďaka súčasným úrokovým sadzbám, tak vidíme minimálne rozdiely. To je hlavný motivátor ku kúpe,” vysvetlil. Situácia sa však podľa šéfa asociácie čiastočne zmení, ak sa zvýšia úrokové sadzby na hypotéky. Problémom tiež zostáva nízka istota možnosti dlhodobého nájmu v ideálnom byte.

Štátni zamestnanci prednostne

Východisko pre podporu nájomného bývania novou vládou by malo podľa odborníka stáť minimálne na dvoch nezávislých pilieroch. Tými sú štátne nájomné byty a komerčné nájomné byty. Obe alternatívy však vyžadujú individuálny prístup.

“Napríklad v oblasti komerčného nájmu máme zákon o krátkodobom nájme bytu a chýba nám podobný zákon o dlhodobom nájme bytu. Jasné pravidlá prilákajú na trh súkromné subjekty, ako sú fondy, dôchodkové správcovské spoločnosti a podobne, ktoré bez zaťaženia štátneho rozpočtu dokážu generovať nájomné bývanie, aj keď postavené na komerčných základoch, ale s jasnými pravidlami,” objasnil Palenčár. 

Pre developerov by bolo motiváciou aj zrýchlené odpisovanie nájomných bytov a zmena zákona o DPH. V oblasti štátnych nájomných bytov bude podľa šéfa asociácie možnosť priniesť aj byty s regulovaným, respektíve dotovaným nájomným, kde je však potrebné pripraviť kompletnú legislatívu.

Predpokladá sa vysoký záujem, kto bude mať nárok?

Nakoľko sa predpokladá vysoký záujem o štátne nájomné byty, nastupuje otázka, kto bude mať na túto formu bývania nárok. Tu je potrebné podľa odborníka rozlišovať medzi sociálnymi bytmi, ktoré budú určené buď pre krátkodobé obdobie preklenutia krízy alebo inej zložitej životnej situácie, a medzi štátnymi bytmi určenými na dlhodobé nájomné.

“Je na štáte, aby si určil priority v tejto oblasti, ale vzhľadom na povinnosti štátu zabezpečiť vzdelávanie, lekársku starostlivosť, bezpečnosť a podobne, by mali byť cieľovou skupinou práve štátni zamestnanci, ktorí dostávajú od štátu podpriemernú mzdu v porovnaní s lokálnym pracovným trhom,” myslí si Palenčár. Nájomný vzťah by tak mohol trvať počas pracovného pomeru bez obmedzenia. Samotné podmienky by sa však mohli líšiť podľa potrieb v rámci regiónov.

Na to, aby nová vláda rozbehla samotnú výstavbu, je nutných viacero zásahov do legislatívy. Za veľmi dôležité považuje odborník v oblasti trhu s realitami nastavenie finančných tokov takým spôsobom, aby bola oblasť podpory nájomného bývania trvalo udržateľná. “Z môjho pohľadu to znamená dosiahnuť v horizonte päť až desať rokov výnosy z nájmu pokrývajúce výstavbu ďalších bytov a udržiavanie jestvujúcich,” uviedol.

Od zvýšenia podielu nájomných bytov sa dá podľa Palenčára očakávať nárast mobility pracovnej sily, zníženie ekonomickej, ale aj sociálnej záťaže mladších ročníkov, ako aj zníženie tempa rastu zadlžovania obyvateľov. “Z dlhodobého hľadiska by nájomné byty mohli znížiť tlak na rast cien nehnuteľností, samozrejme, ak budú postavené tam, kde to trh najviac potrebuje,” povedal Ján Palenčár na záver.

Budúca vláda je “za”

Výstavba nájomných bytov bola jedným z bodov rokovania lídrov strán budúcej vlády s ekonomickými expertmi, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 9. marca. Igor Matovič ako budúci premiér na stretnutí potvrdil, že výstavbu nájomných bytov, ktorú presadzuje strana Sme rodina, podporuje a bude hľadať spôsob, ako tento predvolebný sľub svojho budúceho koaličného partnera splniť.

Boris Kollár, líder strany Sme rodina, ktorá s agendou nájomných bytov burcovala pred voľbami, zároveň uviedol, že netrvá na podmienke výstavby 25-tisíc takýchto bytov ročne. Podľa jeho slov ich však môže byť niekoľko tisíc.

Zdroj – Topky/Peter Korček

[topky.sk; 19/03/2020; © Zoznam/red ; Zaradenie: Domáce]