Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nájomcovia majú často mylnú predstavu o tom, na čo slúži depozit

Nájomcovia sa často mýlia pri interpretovaní funkcie depozitu. Upozornil na to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Ako uviedol pre TASR, depozit sa nerovná zálohovej platbe, ktorá sa použije na splatenie dlhu na nájomnom vtedy, keď nájomca prestane platiť nájomné.

“Pokiaľ k takémuto stavu dôjde, je prenajímateľ oprávnený požadovať dorovnanie depozitu do pôvodnej výšky a splatenie chýbajúceho nájomného,” vysvetlil Palenčár. Ako upozornil, nehnuteľnosť má nájomca vrátiť v takom stave, v akom si ju prenajal. Ohľad sa berie len na bežné opotrebenia. Po ukončení nájmu by nájomca nemal zatajovať škody, ktoré spôsobil. Práve na ich sanáciu slúži zložený depozit.

Palenčár zároveň vyzdvihuje, že pokiaľ dôjde v prenajatej nehnuteľnosti k poruchám alebo opravám, nájomca to musí oznámiť. Vo všeobecnosti by mal vlastníkovi, resp. prenajímateľovi oznamovať všetky dôležité informácie spojené s užívaním bytu alebo správou nehnuteľnosti.

Na druhej strane, prenajímateľ má zase povinnosť nehnuteľnosť pravidelne udržiavať tak, aby bola užívaniaschopná. Prípadné aktivity, napríklad práce na dome, by mal nájomcovi hlásiť. Na margo depozitu Palenčár dodal, že pokiaľ pri odovzdávaní nehnuteľnosti prenajímateľ nenájde nedostatky, musí ho nájomcovi vrátiť v plnej výške. “Prípadne z neho môže odpočítať náklady, ktoré mu vzniknú pri nadmernom opotrebení nehnuteľnosti, čiže na pokrytie škôd mimo bežného opotrebenia,” dodal Palenčár.

“Nájomný vzťah by mal byť postavený na vzájomnej úcte a dôvere. Prenajímateľ poskytuje svoju nehnuteľnosť nájomcovi a nájomca by sa mal o ňu starať tak, aby nespôsobil majiteľovi ujmy,” uzavrel Palenčár s tým, že obom stranám radí, aby sa navzájom informovali, aby spolu komunikovali a pri prevzatí nehnuteľnosti riadne zapísali všetky stavy energií. Mali by sa dohodnúť tiež na spôsobe vyúčtovania, ktorý vyhovuje obom stranám a radí im riadne zaznačiť aj prevzatie a odovzdanie kľúčov, čipov i iných prístupov k nehnuteľnosti.

[pravda.sk; 13/06/2020; TASR ; Zaradenie: Ekonomika]