Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Málo nájomných bytov

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: “Nie každý si môže dovoliť vlastné bývanie. Na Slovensku máme dlhodobý problém s nedostatkom nájomných bytov.” 
Patrik Švajda, moderátor: “Ľudia tak často zostávajú doma a za prácou sa im sťahovať nechce.”
Zlatica Švajdová Puškárová: “Odborníci hovoria, že ak nedokáže pomôcť štát, do hry treba pustiť súkromníkov.”

[Markíza, 19:00; Televízne noviny; 08/10/2016; Andrea Mačošková; Zaradenie: z domova]

 

Andrea Mačošková, redaktorka: “Pán Eliáš spomína, že keď začal pred desiatkami rokov pracovať, o bývanie sa postarala firma.”

Eliáš Lazorik, dôchodca: “Bolo jednoduchšie, že už ten závod sa postaral, že mali tie závodné byty. Dokonca sme málo zarábali, ale tak dalo sa lepšie žiť.”

Andrea Mačošková: “Dnes je ale situácia iná. Ten, kto chce pracovať, si prácu nájde, často ale v inom meste. No byt len tak nedostane. Mnohé rodiny sa dostávajú do nepríjemnej situácie. Kto si nenájde prácu blízko nehnuteľnosti, do ktorej vrazil vlastné peniaze, musí odchádzať na týždňovky a rodiny sú rozdelené.”

Luboš Sirota, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: “Aby sme mohli zvýšiť mobilitu pracovnej sily, je nevyhnutné vrátiť sa k myšlienke, ktorá tu už rezonuje niekoľko rokov, a to je výstavba nájomných bytov, aby jednoducho aj mladí ľudia, aj tí, ktorí chcú ísť pracovať, mali šancu nielen odísť na nejakú ubytovňu, ale vedeli odísť aj s rodinou.”

Andrea Mačošková: “Na to je vraj potrebné zmeniť aj legislatívu, aby nájomné byty nestaval len štát, ale aby sa do hry dostal aj súkromný sektor.”

Luboš Sirota: “Treba vyriešiť potom otázku regulovaného nájomného, aby sa súkromným podnikateľom v oblasti stavebníctva chcelo aj do výstavby nájomných bytov.”

Karolína Ducká, hovorkyňa rezortu dopravy (text v obraze): “Súčasná právna úprava už umožňuje, aby nezisková organizácia alebo iná právnická osoba mohla byť žiadateľom o úver na kúpu alebo výstavbu nájomných bytov. Bez dotácie rezortu s úrokovou sadzbou jedno percento na tridsať rokov, maximálne osemdesiat percent z obstarávacej ceny. Dofinancovať stavbu musia z vlastných zdrojov.”

Andrea Mačošková: “K výstavbe tisíc dvesto nájomných bytov sa síce zaviazala v programovom vyhlásení aj vláda, podľa odborníkov je to ale žalostne málo a keď už investuje, vyberá si zlé lokality – malé obce, kde je vysoká nezamestnanosť a nie sú tam zamestnávatelia, ľudia z týchto lokalít odchádzajú.”

Ján Palenčár, prezident Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska: “A preto stavať v týchto lokalitách nájomné byty je nezmysel. My potrebujeme podporiť výstavbu nájomných bytov v silných aglomeráciách, kde chcú ľudia pracovať, to znamená Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra. Pokiaľ však sa tuto nebudú stavať nájomné byty, tak práve skupina obyvateľstva, ktorá na základe opatrenia národnej banky nezíska hypotéku, vlastne nebude mať možnosť bývať.”

Martin Vlachynský, analytik INESS: “Nemyslím si, že je cestou to, aby štát staval byty, pretože štát nikdy, za prvé, vieme, ako prebiehajú štátne zákazky, čiže tá cena týchto domov a bytov by asi bola veľmi otázna. Za druhé, úradníci nikdy nie sú dostatočne flexibilní na to, aby dokázali reagovať na potreby trhu. Pretože teraz možno chýbajú byty v Bratislave, o pár rokov budú možno chýbať v Nitre.”