Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Konferencia na posilnenie podnikateľských aktivít v Zakarpatskej oblasti – za účasti NARKS

V Komárne sa dňa 20. apríla 2016 uskutočnila konferencia, organizovaná fondom Pallas Athéné Domus Innovationis(PADI) a Maďarskou národnou bankou,  v spolupráci s mestským úradom Komárno pod názvom „Silnejúce podnikanie v Zakarpatskej oblasti“. Medzi prednášajúcimi boli aj zástupcovia inštitúcií – Veľvyslanectvo Maďarska – obchodná kancelária, Maďarský Národný Trading House, Fond Séchényiho. V mene mesta Komárno privítal účastníkov konferencie primátor mesta László Stubendek a informoval ich o možnostiach a výhodách, ktoré ponúka mesto Komárno zahraničným investorom. Národnú asociáciu realitných kancelárií Slovenska (NARKS) zastupoval jej člen predsedníctva, Ing. Zsolt Szabó, ktorý tiež ponúkol spoluprácu a pomoc zahraničným partnerom pri investíciách do nehnuteľností a pri ich vyhľadávaní na celom území Slovenska za účelom vytvorenia pracovných miest, vďaka úzkej spolupráci členov NARKS. Miestnym malým  a stredným podnikateľom tiež pomáha a poskytne podporu  Maďarský Národný Trading House, ktorý už otvoril viacero svojich pobočiek v našej republike.

Veríme, že aj toto stretnutie odborníkov prispeje k ďalšiemu rozvoju spolupráce realitných odborníkov a podnikateľov na území Slovenska a Maďarska, a tiež k vytvoreniu nových pracovných miest v našom regióne.

komarno_narks

Na fotke zľava: Tibor Varga (Veľvyslanectvo Maďarska), Zsolt Szabó (NARKS), Róza Nagy (PADI), László Stubendek (primátor), Balázs Hidvéghi (Maďarská národná banka), Imre Knirs (viceprimátor)