Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Kataster na jeseň rozšíri online služby

Od októbra by sa mal kataster ešte výraznejšie priblížiť ľuďom. Od počítača, teda bez osobnej návštevy úradu a poplatkov, by sme toho mali vybaviť viac ako doteraz. Kým zatiaľ fungovalo 15 elektronických služieb katastra nehnuteľností, pribudnúť má ďalších 30.

 

Komplex 45 online služieb katastra tak bude hotový. Jednou z vecí, ktorú bude môcť občan vybaviť z domu, je napríklad aj zmena priezviska na liste vlastníctve. Ocenia to najmä ženy po výdaji či rozvode, ktoré si zmenili meno. Aj žiadosť o aktualizáciu údajov sa bude dať od októbra podať elektronicky. Na vybavenie celej záležitosti z domu však bude treba občiansky preukaz s elektronickým čipom.

[Pravda; 168/2018; 23/07/2018; s.: 8; Iris Kopcsayová ; Zaradenie: Ekonomika]

Niektoré elektronicky získané dokumenty bude už možné použiť aj na právne účely. Malo by sa to týkať tiež agendy, ktorá má z pohľadu občanov najvyššiu prioritu, a to výpisov z listov vlastníctva. Nestačí však, že si človek doma vytlačí list vlastníctva z portálu katastra. Dokumenty z portálu katastra nehnuteľností, ktoré sa predkladajú pri právnych úkonoch – teda pri predaji, kúpe, hypotéke alebo v stavebnom konaní – musia mať zatiaľ ešte inú verifikovateľnú doložku.

Už 10 percent podaných návrhov na vklad však dnes využíva zaručený elektronický podpis (ZEP). Majú ho aktivované predovšetkým advokátske kancelárie, exekútori a notári, a tento spôsob vybavovania znižuje náklady na podanie až o polovicu.

Už po spustení Elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) v roku 2015 začali banky, notárske kancelárie a dodávatelia energií čerpať aktuálne údaje priamo z portálu katastra. Informácie na ňom sa aktualizujú každých 24 hodín. Elektronické služby však budú mať právnu záväznosť až po spustení všetkých 45 služieb.

Pre občana to bude znamenať jedno – dokument zverejnený na portáli katastra bude dostupný pre príslušnú inštitúciu alebo úrad a nebude ho musieť naháňať v listinnej podobe.

Antibyrokratický zákon, uplatňujúci zásadu jedenkrát a dosť, ktorý terajší premiér Peter Pellegrini pripravoval ešte ako vicepremiér pre informatizáciu, má zabrániť tomu, aby úrady opakovane vyžadovali verejne dostupné a verifikované dáta. Práve digitalizácia katastra má byť jedným z krokov k znižovaniu byrokracie a zvýšeniu transparentnosti.

Služby využíva 30 tisíc ľudí denne

Časť nových služieb umožní, aby občania podávali návrhy na katastrálne konania vyplnením formulárov na portáli bez osobnej návštevy katastra. Ďalšie služby im zas poskytnú informáciu o tom, v akom štádiu spracovania sa podanie nachádza. A to buď formou SMS, emailovej správy alebo správy v eDesku. Ako pre Pravdu povedal Branislav Hačko, generálny riaditeľ spoločnosti DWC Slovakia, ktorá má digitalizáciu služieb katastra od roku 2015 pod palcom, pre občanov by mali byť atraktívne najmä služby ako podanie návrhu na vklad, podanie návrhu na zápis poznámky či poskytnutie sledovania katastrálneho konania. Podľa očakávaní by najviac využívanou službou mohla byť možnosť
sledovať zmeny na liste vlastníctva (LV). Podobné služby už ponúkali súkromné firmy u nás aj v Česku.

Náš kataster počíta s tým, že štátne orgány budú takúto službu využívať zadarmo, pre podnikateľov a fyzické osoby by mala byť spoplatnená sumou 24 eur na rok. Kontrole by za túto sumu podliehalo až sto nehnuteľností. V Česku okrem katastra poskytuje sledovanie zmien na listoch vlastníctva napríklad spoločnosť Hlídací pes katastru. Na svojej internetovej stránke sľubuje: Sledovaním zmien pomocou našej služby sa včas ubránite podvodným manipuláciám s vašou nehnuteľnosťou a predídete tak veľkým súdnym sporom. Ušetríte čas aj peniaze.

Hlídací pes kontroluje údaje o nehnuteľnostiach raz do týždňa. Preveruje najmä, či k nehnuteľnosti nebola pripojená tzv. plomba, alebo či nedošlo k zmene listu vlastníctva. Ak takýto prípad nastane, firma o tom ihneď pošle správu objednávateľovi DWC Slovakia.

Práve táto firma prevzala v marci 2015 zodpovednosť za celú implementáciu elektronických služieb katastra.

Elektronizácii pomohla novela

Novelu katastrálneho zákona, ktorá obsahuje aj kroky súvisiace s realizáciou operačného programu elektronických služieb, schválil parlament v júni. Účinná bude od októbra. Schválené legislatívne zmeny by mali okrem iného priniesť aj zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností. Rozšíril sa tiež okruh prípadov, keď bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.

V katastri je totiž mnoho chybných údajov – ako napríklad duplicita vlastníckeho práva, keď dvaja deklarujú vlastnícke právo k tomu istému pozemku. Kataster doteraz mohol sám takúto chybu odstrániť iba v prípade, že obidvaja dotknutí s odstránením duplicity súhlasili. Inak rozhodoval súd.

Chyby v katastri sú pritom často triviálne a ich príčinou mohol byť len nedokonalý mechanizmus vedenia katastra.

Od novely sa očakávajú viaceré zlepšenia.

Lehoty na vklad a zápis do katastra síce zostávajú nezmenené a sú určené zákonom, no katastru sa podarilo výrazne urýchliť aspoň jednu z lehôt. Ide o prípady, keď sa predáva nehnuteľnosť zaťažená hypotékou. Výmaz záložného práva na liste vlastníctva nového vlastníka sa uskutoční až vtedy, keď dlžník splatí úver a banka mu vystaví kvitanciu,
ktorú predloží katastru. Ak peniaze na vyplatenie úveru pochádzali od kupujúceho, ten de facto kupoval nehnuteľnosť aj so záložným bremenom a musel čakať až 60 dní, kým kataster z listu vlastníctva ťarchu v prospech banky vymazal. Túto lehotu sa najnovšie podarilo skrátiť na rekordne krátkych 5 dní.

Pre občanov je to významná pomoc, keďže na realitnom trhu je čoraz viac nehnuteľností zaťažených záložným právom v prospech banky.

Niektoré nové elektronické služby katastra

– návrh na vklad do katastra
– návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte
– námietka proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte
– žiadosť na poskytnutie údajov z katastra a z pozemkovej knihy
– podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska Katastra nehnuteľností     elektronický dokument
– výpis z listu vlastníctva na právne účely
– kópia z katastrálnej mapy pre katastrálne územia s platnou vektorovou katastrálnou  mapou
– sledovanie zmien na listoch vlastníctva, priebehu overovania výsledkov geodetických prác a stavu katastrálneho konania.

V jeseni už nebude treba chodiť osobne na kataster kvôli zmene priezviska v liste vlastníctva nehnuteľnosti.