Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

J. Pálenčár o štátnom príspevku na nájom pre TA3

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/…/host-v-studiu-j-palencar-o-statnom-pr…
Marek Mašura, moderátor:

“Štát prispeje firmám na nájomné. Po niekoľkotýždňových diskusiách sa koalícia konečne dohodla na riešení. Štát nájomcom preplatí toľko, koľko im odpustí prenajímateľ. Túto novinku však musí ešte schváliť vláda a samozrejme aj parlament. Po tom, ako vláda prikázala zatvoriť väčšinu prevádzok, firmám zo dňa na deň klesli tržby, aj príjmy. Nájomné však platiť musia a mnohí si kládli otázku, kde na to vziať. Vláda im preto umožnila odložiť si splátky. Podnikatelia zasiahnutí krízou však upozorňovali, že to nemusí stačiť. Koalícia sa preto dohodla na ďalšom riešení, štát prispeje na nájomné. Preplatí toľko, koľko z nájmu zľaví prenajímateľ. Ak nájomcovi odpustí napríklad pätinu, štát potom doloží ďalšiu pätinu. Zvyšných 60 percent si môže nájomca rozdeliť do mesačných splátok počas nasledujúcich štyroch rokov. Počas tohto obdobia mu prenajímateľ nesmie zvýšiť nájomné, ani dať výpoveď.

O tom, že štát plánuje prispieť na nájomné, sa budem teraz rozprávať s Jánom Palenčárom, prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, ktorého už vítam u nás v štúdiu. Prajem príjemný dobrý deň.”

Ján Palenčár, prezident NARKS, (hosť v štúdiu):

“Dobrý deň.”

Marek Mašura:

“Pán Palenčár, vy dnes zastupujete, takpovediac, obidve strany, aj nájomcov, aj prenajímateľov, aj realitné kancelárie totiž platia nájomné za priestory, ktoré využívajú, a zároveň pomáhajú svojim klientom pri prenájme nehnuteľností. Tak začnem najprv otázkou pre nájomcov. Keď sa pozrieme na výdavky firiem, akú sumu tvoria splátky nájomného? To ma zaujíma ako prvé, na začiatok, čiže inými slovami, aký veľký problém je nájomné pre firmy, ktorým vypadli príjmy?”

Ján Palenčár:

“Nájomné považujeme za veľmi veľkú časť celkových nákladov firiem. Tuto môžme hovoriť až o desiatkach percent, predovšetkým pri malých podnikateľoch to nájomné je naozaj zásadnou časťou nákladov.”

Marek Mašura:

“Ako to konkrétne postihuje realitných maklérov, ktorí takisto musia platiť nájomné?”

Ján Palenčár:

“Čo sa týka realitných kancelárií, realitné kancelárie boli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zavreté, to znamená, naozaj bolo do veľkej miery ovplyvnené fungovanie realitných kancelárií, čiže sme na strane tých naozaj veľmi obmedzených podnikateľov, to znamená, dopadá na nás problém s úhradou nájomného.”

Marek Mašura:

“Pozrime sa na to aj z druhej strany. Čo koronakríza priniesla prenajímateľom nehnuteľností, ktorých zastupujete ako vašich klientov?”

Ján Palenčár:

“Samozrejme, prenajímatelia sa dostali do toho druhého problému, to znamená, problémy, ktoré zasiahli nájomcov, čo sa týka výpadku tržieb, tak prenášali na prenajímateľov, to znamená, splácanie nájomného bolo naozaj v týchto mesiacoch veľmi problematické a nájomcovia sa obracali na prenajímateľov s cieľom vyrokovať úľavu na nájomnom, resp. riešiť iným spôsobom odklad splátky nájomného.”

Marek Mašura:

“Vláda už prednedávnom prišla s prvým riešením spomínaného problému. Poslanci odobrili, že platby nájomného si môžu firmy odložiť. Čo to teraz znamená pre obidve strany?”

Ján Palenčár:

“Taká tá prvá barlička, s ktorou prišla vláda, bola tá možnosť odkladu splátky nájomného, alebo úhrady nájomného do konca roka, s čím prišla vláda. Jedná sa teda o nájomné, nejedná sa o úhradu nákladov spojných s energiami, prípadne služieb, takže táto možnosť tu prišla s tým, že prenajímateľ v takejto situácii nemal právo vypovedať nájomnú zmluvu nájomcovi, čiže áno, je to určitá ochrana pre nájomcu, tak ako sme to v tom čase komentovali, zhruba pred tým mesiacom, že bola to pozitívna zmena, ale veľmi sme čakali práve na to, čo bolo komunikované v týchto dňoch.”

Marek Mašura:

“Ja ešte ostanem pri tej prvej pomoci, pri splácaní nájomného. Vy ste to aj naznačili, nepresunul sa ten problém, takpovediac, nájomcu na prenajímateľa? Prenajímateľ nedostane niekoľko mesiacov zaplatené nájomné, ale energie, či dane platiť musí.”

Ján Palenčár:

“Presne tak. Samozrejme, musí takisto platiť úver, musí platiť lízing, aj keď v tomto prípade takisto prišlo k možnosti odkladu, týchto povinností, nie odpustenia povinnosti platiť úver, prípadne lízing, ale v každom prípade celá táto pomoc bola veľmi náročná, aj veľmi náročná aj po tej byrokratickej stránke, čiže toto všetko vyrokovať a dohodnúť si aj v banke podmienky odkladu splátok, nie je úplne jednoduché, a súvisí to s tým, aby sa nedostal podnikateľ prípadne na čiernu listinu, resp. do platby rôznych úrokov z omeškania a podobne.”

Marek Mašura:

“V príspevku sme to spomínali, že nájomcovia hovorili, že takéto riešenie im stačiť nemusí. Povedzme si o tom viac.”

Ján Palenčár:

“Čo a týka odkladu platby, to sme naozaj brali len to, že to je okamžitá pomoc v prípade naozaj výpadku príjmu tých nájomcov predovšetkým, ktorých prevádzky boli uzatvorené, čiže ani pri najlepšej vôli nemohli nejakým spôsobom zarobiť na platbu nájomného. Čiže naozaj sme toto vnímali z dlhodobého hľadiska ako problém, a bolo potrebné, aby štát sa zúčastnil priamo na platbách nájomného pre týchto podnikateľov.”

Marek Mašura:

“Teraz to vyzerá tak, že sa teda naozaj aj zúčastní, tá aktuálna dohoda v koalícii hovorí jasne, koľko z nájmu odpustí prenajímateľ, toľko štát prispeje. Ako to vnímate?”

Ján Palenčár:

“Vnímam to pozitívne, napriek tomu, že tá dohoda sa tvorila relatívne dlho, a veľmi sme na to čakali, vnímame určitý podiel solidarity, ktorý musí každá z tých zmluvných strán nejakým spôsobom vstúpiť do takéhoto riešenia, to znamená, naozaj, pokiaľ prenajímateľ vyjde v ústrety a zľaví nájomcovi určitú časť nájomného, štát rovnakou časťou prispeje na úhradu zvyšku. Maximálne do sumy 50 percent. Samozrejme, môže prísť k tomu, že nedôjde k dohode o znížení nájomného medzi nájomcom a prenajímateľom…”

Marek Mašura:

“Aj na to som sa chcel opýtať, že prečo by mal prenajímateľ vôbec niečo odpúšťať?”

Ján Palenčár:

“Samozrejme, môže povedať prenajímateľ, že nejakým spôsobom neakceptuje dôvody na strane nájomcu, a to, že mal zavreté, že ho to nezaujíma, v tom prípade ale štát myslel aj na takúto situáciu, a umožňuje nájomcovi v takom, to prípade rozsplátkovať si toto nájomné za obdobie, kedy boli prevádzky zavreté, na obdobie 48 mesiacov. Čiže naozaj je to opäť podaná pomocná ruka, a to tie tri mesiace, povedzme, ktoré sú najdlhšia doba uzatvorených niektorých prevádzok, keď sa rozpočítajú na 48 mesiacov, to toho podnikateľa nejak v zásade nezasiahne, a bude schopný to zaplatiť. Ale naozaj by som tu chcel povedať, že je dobré v tejto situácii, aby sa každý nejakým spôsobom zúčastnil na tých problémoch, ktoré nám koronakríza priniesla, tak na strane prenajímateľov, ako na strane nájomcov, a rovnako aj štátu, a by bolo vhodné, aby prenajímatelia naozaj pristúpili k určitým zľavám pre nájomcov.”

Marek Mašura:

“Čiže vy teda hovoríte, že to druhé riešenie nebude znamenať to, že prenajímatelia budú, takpovediac, ťahať za kratší koniec. Každý sa zúčastní. Je to tak?”

Ján Palenčár:

“Je to navrhnuté tak, uvidíme samozrejme, ako bude vyzerať ten samotný legislatívny návrh a aké bude to schválenie ako legislatívneho návrhu s tými všetkými detailami, ale tak, ako to bolo komentované v médiách, ako to spomínal pán minister hospodárstva, prípadne pán premiér, vnímam tak, že nikto nebude úplne skrátka, čiže nikto nebude maximálne znevýhodnený oproti ostatným stranám.”

Marek Mašura:

“Čo radíte? Koľko by mali prenajímatelia odpustiť z nájomného?”

Ján Palenčár:

“Samozrejme, je to na individuálnom posúdení prenajímateľov, je iné, pokiaľ prenajímatelia majú veľké úvery, ktoré nejakým spôsobom musia platiť, hoci možno v nejakých odkladoch splátok, iné, pokiaľ ten prenajímateľ nemá žiadne takéto náklady, ale určite si myslím, že by bolo vhodné, aby prenajímatelia zvážili tú svoju participáciu na tejto krízovej situácii, a aby sa desiatkami percent zúčastnili na znížení nájomného za to obdobie, ktoré nájomci naozaj nemohli prevádzkovať svoju činnosť.”

Marek Mašura:

“Pán Palenčár, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas na túto tému a zhodnotili ju z pohľadu nájomcov, aj prenajímateľov.”

Ján Palenčár:

“Ďakujem pekne.”

[TA3, 12:30; Ekonomika; 20/05/2020; ]