Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Index realitného zdravia v apríli na úrovni 2,60

Aprílový Index realitného zdravia nenaplnil optimistické očakávania významnejšieho zlepšenia. Skôr sa dá povedať, že jeho vývoj v uplynulých troch mesiacoch sa stabilizoval a očakávané hodnoty na úrovni 2,5 neatakuje. Podľa našich predpokladov sa nožnice medzi prognózou a nameranou realitou pomaly zatvárajú, čo znamená, že „tvorcovia Indexu“ odhadujú vývoj bližšie k pravde. Každopádne, prognóza je pozitívna a my veríme, že májový a júnový IRZ to potvrdí.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Aprílový Index realitného zdravia je 2,60. Tri mesiace po sebe sa blíži k tejto hodnote (2,64 a 2,61) a po februárovom skokovom zlepšení oproti januáru, signalizuje stabilizáciu trhu na priemernej úrovni obchodovania. V medziročnom porovnaní s aprílom 2014 ide o zhoršenie o 4 stotiny, čo však nie je možné považovať za prejav zhoršenia trhu. Azda len pozvoľnejší rast ako minulý rok. Odpoveď dostaneme po zistení májového Indexu, ktorý bol pred rokom, spolu s júnovým, rekordný.

Prognóza Indexu realitného zdravia na máj 2015 je 2,39 – je o 5 stotín horšia ako aprílová a je  presne zhodná s minuloročnou prognózou na máj 2014. Pretrvávajúci optimizmus „tvorcov Indexu“ vyvoláva nádej na pokračujúce zlepšovanie úrovne IRZ, a tým na aktívnejšie obchodovanie s nehnuteľnosťami v nasledujúcich mesiacoch.

Máj a jún 2014 boli rekordnými mesiacmi v histórii merania Indexu realitného zdravia. Hodnoty IRZ v oboch mesiacoch sme namerali v pozitívnej časti našej stupnice. Vyjadrené školskou známkou – realitní profesionáli hodnotili svoje aktivity známkou lepšou ako 2 mínus. Sme presvedčení, že sú dobre pripravení aj na tohtoročný prvý vrchol obchodovania na trhu a Index bude opäť lepší ako 2,5. Nasvedčuje tomu aj fakt, že priemerná hodnota IRZ za prvé štyri mesiace 2015 je až o 6 stotín lepšia ako pred rokom. Trh teda rastie, síce pomaly, ale predsa!

Analýza stavu a vývoja Indexu realitného zdravia je k dispozícii aj na www.realitnyindex.sk.

Mgr. Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

(Z časopisu RealitySK číslo 2015.05)