Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Hypotéku pre mladých si do Vianoc môže zjednať viac žiadateľov

Od začiatku októbra do konca decembra 2015 sa zvýšila hranica maximálneho príjmu žiadateľov štátneho príspevku pre mladých.

[finance.sk; 26/10/2015; Finance.sk, Miroslava Hrášková ]

Mesačný príjem žiadateľa hypotéky pre mladých do konca roku nesmie presiahnuť 1 140,10 eur. Ak žiadajú o hypotéku pre mladých manželia, posudzuje sa ich spoločný príjem, ktorý nesmie byť vyšší ako 2 280,20 eur mesačne. Hranica maximálneho príjmu je stanovená ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za druhý štvrťrok 2015, ktorá bola vo výške 877 eur.

Ako sa vyvíjala príjmová hranica pre žiadateľov hypotéky pre mladých v roku 2015 ukazuje tabuľka č. 1. Vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorá ovplyvňuje úroveň príjmovej hranice, nájdete v tabuľke č. 2.

Tabuľka č.1: Hranica maximálneho hrubého príjmu v roku 2015

Platnosť od-do Hranica príjmu pre jednu osobu Hranica príjmu pre dve osoby
1.10.2015 – 31.12.2015 1 140,10 eur 2 280,20 eur
1.7.2015 – 30. 9.2015 1 090,70 eur 2 181,40 eur
1.4.2015-30.6.2015 1 193,40 eur 2 386,80 eur
1.1.2015-31.3.2015 1 088,10 eur 2 176,20 eur

Tabuľka č.2: Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za štvrťrok

Kvartál Priemerná mesačná mzda
2. kvartál 2015 877 eur
1. kvartál 2015 839 eur
4. kvartál 2014 918 eur
3. kvartál 2014 837 eur
2. kvartál 2014 857 eur
1. kvartál 2014 821 eur

Štátny príspevok pre mladých zníži úrokovú sadzbu, ktorú máte určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Príspevok sa určuje každoročne zákonom. V roku 2015 je výška príspevku pre mladých 3 %.

Podmienky získania štátneho príspevku pre mladých k hypotéke pre mladých

Aby ste mohli žiadať o hypotéku pre mladých, musíte splniť ešte nasledujúce podmienky:
– vek maximálne do 35 rokov
– príjem maximálne do 1 140,10 eur, pri dvoch žiadateľoch 2 280,20 eur
– účel úveru: Peniaze z hypotéky pre mladých je možné použiť len na nehnuteľnosť určenú na bývanie, a to na jej nadobudnutie, výstavbu, zmenu alebo údržbu
– slovenské občianstvo, alebo v prípade občana členskej krajiny EU alebo cudzinca je nutný trvalý pobyt na Slovensku
– trvalý pobyt na Slovensku

Doklady potrebné k získaniu hypotéky pre mladých

Pri hypotéke pre mladých predkladáte banke rovnaké doklady ako pri žiadosti o klasickú hypotéku.
Dokladovanie príjmu k hypotéke pre mladých
V prvom rade je potrebné preukázať výšku príjmu za kalendárny rok 2014.
Zamestnanec predloží banke potvrdenie o hrubom príjme za rok 2014 alebo ročné zúčtovanie.
Živnostník, podnikateľ či iná SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) predkladá banke daňové priznanie spolu s potvrdením z daňového úradu.
Študent predkladá potvrdenie o návšteve školy a čestné prehlásenie o nepoberaní príjmu.
Nezamestnaný predloží banke potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach.