Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Hodnota júnového indexu IRZ predstavuje 2,58

Nie je prevratným zistením fakt, že v letných mesiacoch roka sú aktivity na realitnom trhu utlmené. S výnimkou roka 2014 bolo v júni vždy zaznamenané zhoršenie Indexu realitného zdravia. Ani tohtoročný jún nepriniesol prekvapenie a ako sme predpokladali aj napriek optimistickej prognóze tvorcov Indexu, priniesol pokles až do negatívnej časti stupnice pod 2 mínus. To ale nič nemení na veci, že rok 2016 je rokom zatiaľ najmarkantnejšieho oživenia realitného trhu za ostatné 3 roky.

IRZ mesačný stav indexuJúnový Index realitného zdravia neprekvapil a poslušne sa zaradil do dlhodobého priemeru tohto mesiaca. Dosiahol hodnotu 2,58 a po rekordoch v apríli a v máji poklesol o 27 stotín. Vzhľadom na to, že toto číslo je presne zhodné s priemerom za ostatné 3 roky (2013, 2014 a 2015 ako sme uviedli v minulomesačnej analýze) nedeje sa nič neočakávané. V nasledujúcom grafe dávame príležitosť porovnať priemerné polročné hodnoty Indexu realitného zdravia 2014, 2015 a 2016.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na júl 2016 je prakticky zhodná s jeho júnovou nameranou hodnotou. Je 2,57 a je o niečo lepšia ako v ostatných rokoch. A treba doplniť, že je veľmi pravdepodobné jej naplnenie v realite. Dramatické akcelerovanie trhu, smerujúce k jeho prehriatiu však neočakávame, zatiaľ je síce trend rastúci, ale jeho vývoj príliš nevybočuje zo štandardu minulých rokov.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.