Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Historicky prvé štátne skúšky kvalifikácie Realitný maklér

Historický okamih v dejinách profesionálneho realitného maklérstva nastal 7. 2. 2023

Dňa 7. februára 2023 sa konala v Trnave prvá štátna skúška na overenie kvalifikácie Realitný maklér v Slovenskej republike. 

Autorizovaná inštitúcia Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska zorganizovala prvý proces overovania kvalifikácie pre realitnú profesiu, ktorá sa objavila u nás prvýkrát v 90-tych rokoch a následne si našla svoje nezameniteľné miesto na pracovnom trhu v oblasti služieb.  V zásade sa táto kvalifikácia nezačlenila do klasického vzdelávacieho systému v školách a zostáva tak špecificky viac súčasťou neformálneho vzdelávania. Nový koncept získania štátneho osvedčenia predstavila NARKS na regionálnych kluboch už koncom uplynulého roka. Vo februári ročná príprava hodnotenia realitných maklérov vyústila do vykonania skúšky vôbec prvých uchádzačov o overenie tejto kvalifikácie u nás.

Medzi prvých úspešných absolventov sa zaradili realitní makléri, ktorí pracujú na realitnom trhu už desaťročia a vedú úspešné realitné kancelárie. V realitnom maklérstve našli dôležité životné uplatnenie. Získanie osvedčenia je ocenením ich dlhoročnej práce, času a energie, ktoré venovali realitnej činnosti a vlastnému vzdelávaniu.

Overenie kvalifikácie

Uchádzači počas procesu overovania kvalifikácie museli preukázať svoje znalosti v oblasti realitných služieb a maklérstva, realitných obchodov, marketingu a obchodných stratégií, cenotvorby, realitného práva, zákonných povinností makléra, procesov financovania a daní súvisiacich s nehnuteľnosťami a zároveň dostatočnú technickú zdatnosť a znalosť dokumentácie stavieb, pozemkov a katastra, ako aj digitálne zručnosti pri využívaní moderných technológií pri prezentácii nehnuteľností a realitnom sprostredkovaní.

V deň skúšky Národný garant pre kvalifikáciu Realitný maklér JUDr. Ľubomír Kardoš ako predseda odbornej skúšobnej komisie slávnostne vyhlásil prvých siedmich úspešných absolventov spolu s ďalšími dvomi členmi komisie Mgr. Gabrielou Pintérovou a Bc. Tomášom Púčekom.

 

 

Gratulujeme prvým siedmim absolventom, že úspešné zvládli skúšku a získali výnimočné, nové, štátom udeľované osvedčenie!
> Video k 30 rokom profesie z pohľadu NARKS

 

Nový systém overovania kvalifikácií v oblasti celoživotného vzdelávania na Slovensku zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, poverený touto úlohou Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR.

 

Jeho cieľom je potvrdenie kvalifikácie, získanej väčšinou mimo školskej prípravy, teda neformálnym spôsobom vzdelávania – napríklad ďalším vzdelávaním (špecializované odborné kurzy, tréningy, školenia, koučingy a  pod.) alebo informálnym učením sa.

 

V praxi je jednotlivec schopný získavať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu môžu byť aj oficiálne uznané a potvrdené priebežne, počas celého života (overenie kvalifikácie). Tedá získať novú kvalifikáciu. Štatistiky ukazujú, že až 60% pracujúcich sa uplatní v inej profesii než akú vyštudovali alebo sa vyučili. Dôvodom na zmenu kvalifikácie môžu byť aj inovácie, ktoré ovplyvňujú potreby a množstvo profesií na trhu práce. Oblasť celoživotného vzdelávania reaguje tiež touto formou na nové podmienky.

 

Preto aj realitní makléri, ktorí vykonávajú túto profesiu si odteraz môžu dať svoju kvalifikáciu overiť štátom.
Využite túto jedinečnú príležitosť overenia vašej kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania 📖V pilotnom období do konca apríla 2023 je overenie kvalifikácie Realitný maklér úplne bezplatné.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach získania osvedčenia, kontaktujte nás na narks@narks.sk alebo telefonicky 0902 952 391. Radi Vám pomôžeme, celý proces vysvetlíme a prevedieme Vás ním až do konca overenia kvalifikácie.

NARKS

Autorizovaná inštitúcia pre kvalifikáciu Realitný maklér

Sektor bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

kontakt: narks@narks.sk, +421 902 952 391

Vzdelávanie v Akadémii NARKS