Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Dokumenty a žiadosť o prijatie

Dokumenty a žiadosť o prijatie

Základné dokumenty Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska:

Ostatné dokumenty Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska:

 

Zmluvy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska pre členov:

Asociácia poskytuje svojim členom schválené zmluvy na samoprepisovacích tlačivách:

 • Zmluva o sprostredkovaní
 • Zmluva o sprostredkovaní Slovensko – Anglická verzia
 • Informácie, poučenie a súhlas spotrebiteľa
  (odporúča sa k zmluvám o sprostredkovaní)
 • Záznam o obhliadke
 • Dohoda o zložení zálohy
 • Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • Odovzdávací protokol
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Potvrdenie o poučení o právach dotknutej osoby
 • DL Leták Licencovaná realitná kancelária NARKS (10 x 20 cm)
 • Zakladač NARKS

Tlačivá zmlúv si môžete objednať prostredníctvom e-mailu.