Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Chcete vedieť mená prvých licencovaných realitných maklérov !

Autor: Ing. Rastislav Štalmach

Začiatkom marca prebehlo prvé historické kolo licencovania realitných maklérov a majiteľov realitných kancelárií  po celom Slovensku pod záštitou najstaršej realitnej asociácie NARKS ( Národná asociácia realitných maklérov Slovenska ).

Už viac ako 23 rokov sa NARKS snaží nájsť spôsob ako „vytriediť „ realitných maklérov na tých, ktorí to robia seriózne a majú záujem sa vzdelávať a tých ktorí to robia popri niečom.   Práve spustené licencovanie  je prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa, ktorým je podstatné skvalitnenie realitného trhu.

Počas celej doby fungovania asociácie boli rôzne pokusy o povinné členstvo, realitná komora, povinné vzdelávanie, realitný zákon ale do dnešného dňa sa nepodarilo dosiahnuť konkrétnu dohodu. Žiaľ, zatiaľ nie je dostatočná potreba zo strany exekutívy o vytvorenie pravidiel pri predaji a prenájme nehnuteľností.

Licencovanie prebehlo v dvoch kategóriach. Prvá pre majiteľov realitných kancelárií a druhá pre realitných maklérov.
Okruhy tém ktoré bolo potrebné si naštudovať boli z celého spektra odborov s ktorými sa realitný obchodník stretáva a mal by mať prehľad napr. Právo, stavebný zákon, financovanie nehnuteľnosti, ochrana osobných údajov, kataster, dane, eticky kódex a ďalšie dôležité témy.

Záujem o licencovanie v prvom kole prejavilo a úspešne absolvovalo takmer 100 realitných maklérov a majiteľov RK naprieč Slovenskom.

Dôležitým faktom je , že licencovať sa môže akýkoľvek realitný maklér  a majiteľ realitnej kancelárie bez ohľadu či je členom asociácie alebo nie je jej členom.

Už len tým, že má realitný obchodník záujem o túto licenciu a je ochotný si preštudovať potrebné podklady naznačuje, že to chce robiť seriózne a dlhodobo. Určite to bude veľmi dobrá pomôcka pre predávajúcich a kupujúcich ako si vybrať profesionálneho makléra.

Verím a nie som sám, že začala nová éra selektovania realitných maklérov a realitných kancelárií na slovenskom realitnom trhu.

Je už iba na klientoch aby si začali viacej všímať a vyberať si s kým sa dohodnú na spolupráci pri predaji a prenájme svojej nehnuteľnosti. Práve oni môžu podstatné ovplyvňovať a zároveň vytriediť neprofesionálnych a neserióznych realitných maklérov, práve tým že s nimi nebudú spolupracovať.

Zoznam mien maklérov a realitných kancelárií nájdete na stránke www.narks.sk v záložke Licencie NARKS.

Ing. Rastislav Štalmach

člen predsedníctva NARKS