Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Charitatívna zbierka s NARKS pre OZ Slniečko na ceste

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď ide o zdravie, ide o všetko.
      O to viac, ak je jedná o detských pacientov.
           Izolácia, samota, či už kvôli diagnóze, pandémii alebo pre ich bezpečnosť.
                    Vzdelávanie a komunikácia s blízkymi, spolužiakmi
                            je pre malých pacientov veľmi dôležitá.
                                   Mnohokrát však nedostupná.

Nemôžeme pomôcť všetkým, ale každá pomoc sa počíta. Pomôžme spoločne zlepšiť podmienky pobytu v nemocnici pre malých pacientov.

 

NARKS by preto rád oslovil všetkých, ktorí majú možnosť a vôľu zapojiť sa do tentokrát nefinančnej zbierky…

Čo sa hľadá a potrebuje? Čo môže mať niekto nazvyš…

Kam doručiť darované predmety?

Máte záujem darovať niektoré z potrebných vecí a nie ste členom NARKS?
Zavolajte nám na sekretariát na tel. číslo 0902 952 391 alebo napíšte na email narks@narks.sk.

 

OZ Slniečko na ceste hovorí
o tom, ako budú tieto dary využité

Tablety resp. notebooky, bezdrôtové slúchadlá, TV

Prvotná myšlienka je zlepšiť a spríjemniť pobyt a podmienky detí na oddeleniach. Je to komunita, ktorá má mnohé obmedzenia. Chceli by sme im pomocou zakúpenia tabletov zabezpečiť zdroj komunikácie, informácií či sprostredkovanie nápadu na aktivitu. Pohyb detí je často obmedzený, niekedy aj nemožný, vzhľadom na ich ochorenie alebo úraz a preto trávia väčšinu času na izbách. Vnímame to ako veľký prínos v oblasti vzdelávania, komunikácie, zdrojov informácií a sprostredkovaní nápadov, aktivít či vystúpení pre deti. Našou snahou je vyplniť čas, ktorý trávia na Klinike detskej chirurgie DFNsP v Bratislave.

Cieľovou skupinou sú hospitalizované deti na Klinike detskej chirurgie vo veku 0-18 rokov.

Komunikácia s tabletmi je rýchla, jednoduchá a ľahko ovládateľná v akejkoľvek polohe hospitalizovaného dieťaťa. Vzdelávanie by mohlo prebiehať pomocou tabletov aj priamo na izbe, čím by sa zabezpečil individuálny prístup vzhľadom na aktuálny stav pacientov.

Ďalšie potrebné veci:

  1. Pyžamká od veľkosti 152 do veľkosti L dievčenské, chlapčenské (pyžamká pre malé detičky je dostatočné množstvo)
  2. Gumenné crocksy od veľkosti 35 (musia to byť gumenné resp. umývateľné crocksy kvôli hygiene)
  3. Pastelky (projekt s pastelkami v nemocnici)

Ďakujeme za možnosť a snahu pomôcť!
Zbierka je dobrovoľná.

Informujeme Vás o možnosti aktuálnej charitatívnej pomoci pre Kliniku Detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, na Kramároch.