Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Bežná ťarcha na byte by nemala byť prekážkou pri záujme o kúpu

Podľa Palenčára je viacero možností, ako sa s ťarchou pôvodnej banky vyrovnať.

Ak má vyhliadnutý byt na sebe bežné ťarchy, nie je to žiaden nedostatok a nemalo by to byť prekážkou pri záujme o jeho kúpu. Pre TASR to uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Ak je však na nehnuteľnosti netypická ťarcha, realitný odborník by ju mal podľa Palenčára posúdiť a vyhodnotiť riziko pre kupujúceho.

“Musíme rozlišovať a presne definovať, aká ťarcha viazne na byte. Existuje ťarcha na nehnuteľnosti, konkrétne pri bytoch, ktorá vyplýva zo zákona, a to v prospech spoločenstva vlastníkov bytov,” poukázal Palenčár. Bežnou ťarchou je podľa neho aj hypotekárna zábezpeka v prospech financujúcich bánk či bremeno prechodu alebo prejazdu cez pozemok.

“Je viacero možností, ako sa s ťarchou pôvodnej banky vyrovnať,” poznamenal Palenčár na margo hypotekárnej zábezpeky. Zvyčajne sa pôvodný dlh majiteľa vypláca novou hypotékou alebo priamou platbou kupujúceho. “Ak sa použije financovanie cez hypotéku, v jednom momente sa môžu na liste vlastníctva nachádzať dve záložné práva v prospech dvoch rôznych bánk, ak predchádzajúci vlastník využil na kúpu nehnuteľnosti hypotéku,” vysvetlil Palenčár s tým, že pôvodná banka po splatení dlhu predošlého majiteľa vydá kvitanciu a vymaže svoje záložné právo.

Problémové oblasti, pri ktorých by mal záujemca o kúpu spozornieť, sú najmä takzvané blokovacie plomby na nehnuteľnostiach z dôvodu vedenia súdnych sporov, keď nie je možný prevod vlastníctva do vyriešenia súdneho sporu,” zdôraznil prezident asociácie. Ako ďalej vymenoval, na nehnuteľnosti môže tiež viaznuť bremeno doživotného užívania alebo exekúcie, čo je však riešiteľné a skúsený realitný maklér by si s týmito situáciami mal vedieť poradiť.

Noví majitelia nehnuteľností majú podľa Palenčárových slov v tomto kontexte najčastejšie problém s obmedzeniami v užívaní alebo využívaní nehnuteľnosti. “Ako príklad môžeme uviesť v prípade pozemkov ochranné pásmo sietí, napríklad vysoké napätie, plyn, cesty, železnice a podobne,” ilustroval Palenčár. V tomto prípade je obmedzené, kde sa na takomto pozemku môže umiestniť stavba, aby bolo ochranné pásmo dodržané.

[teraz.sk; 26/07/2020; TASR ; Zaradenie: TERAZ.SK]