Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Aktuálne informácie o regióne Západné Slovensko – NARKS

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je organizácia, ktorá spája realitných odborníkov na celom území republiky a tiež sa zaoberá aj jednotlivými regiónmi. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že do Roadshow NARKS v roku 2019 bolo zaradené aj Mesto Komárno a tiež aj rozsiahly článok v denníku Új Szó dňa 23.01.2021, zameraný na nové predpisy vzťahujúce sa na energetické certifikáty a aktuálnu situáciu na trhu s nehnuteľnosťami.

Na celom svete je veľmi aktuálnou otázkou ochrana životného prostredia. V poslednom období sa venuje zvýšená pozornosť energetickej úspornosti budov. Pri novostavbách sa vyžaduje energetické hodnotenie budov, čo je súčasťou projektovej dokumentácie a následne pri kolaudácii je potrebný energetický certifikát. Do konca roku 2020 postačil energetický certifikát A1, od januára 2021 sa však už vyžaduje energetický certifikát A0. Certifikát A1 je uznaný od 01.01.2021 iba v tom prípade, ak stavebné povolenie bolo vydané do 31.12.2020. Energetický certifikát sa nevyžaduje pri nasledovných budovách: národná kultúrna pamiatka, budovy s historickou hodnotou, kostoly, dočasné stavby (budú užívané menej ako 2 roky), obytné domy, ktoré budú počas roka v užívaní menej, ako 4 mesiace, budovy s úžitkovou plochou menej ako 50 m2. Pri výstavbe budov v kategórii A0 možno požiadať o dotáciu vo výške 8.000,- Eur. Teória aj prax poukazujú na to, že bude veľmi ťažké vyhovieť súčasným energetickým normám bez využitia slnečnej energie. Je pravdou, že pri dosiahnutí maximálneho zníženia energetickej spotreby budov vznikajú investorovi vyššie náklady pri výstavbe, avšak výsledkom tejto investície navyše, je dlhodobé zníženie režijných nákladov a následná lepšia predajnosť týchto nehnuteľností. Opatrenia na energetickú úspornosť sa nevzťahujú len na prevádzkovanie budov, ale aj na ich výstavbu a ich prípadné odstránenie. (Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby č. 364/2012, novelizovaná vyhláškou č. 324/2016, technické normy STN 73 0540, STN EN 15603). Tieto opatrenia spôsobujú, že na trhu s nehnuteľnosťami bude čím ďalej, tým väčší počet energeticky úsporných budov. V dôsledku pandémie spôsobenej vírusom COVID 19, všetky odvetvia národného hospodárstva prežívajú veľmi nezvyčajné obdobie, čo ovplyvňuje aj vývoj trhu s nehnuteľnosťami. Skúsenosť našej rodinnej firmy s mojím bratom, Ing. Tiborom Szabóom je taká, že vďaka tomu, že prvá vlna pandémie v roku 2020 skončila pomerne rýchlo, nemalo toto obdobie tak razantný vplyv na ceny nehnuteľností.  V druhej polovici roku 2020 sa cenová úroveň nehnuteľností zvýšila aj v našom regióne (Komárno, Nové Zámky a okolie). Aj na tento región Slovenska sa vzťahuje, že na vysokú úroveň cien nehnuteľností vplýva aj nedostatok novostavieb a malý podiel nájomných bytov na celkovom bytovom fonde.

Čo prinesie rok 2021 na realitnom trhu v južných regiónoch Slovenska?

Na túto otázku sa v tomto momente odpovedá ťažko. Podľa môjho názoru celkový ekonomický dopad súčasných obmedzení pocítime v druhom štvrťroku roku 2021. Odborníci v NARKS-e očakávajú, že ak sa oživí hospodárstvo a za predpokladu, že  banky nesprísnia podmienky poskytnutia hypotekárnych úverov, ceny nehnuteľností by mali byť stabilné aj naďalej. Zároveň záujem o kúpu nehnuteľností by nemal rapídne klesnúť. V januári 2021 napríklad v meste Nové Zámky boli ceny novopostavených bytov na úrovni 2.000,- Eur, čo sa približuje k cenám v niektorých krajských mestách. Aj štatistika cien v meste Komárno uvádza, že ceny bytov a domov boli v druhej polovici roku 2020 stabilné. Vyplýva to aj z toho, že väčšina obyvateľov sa viac vyzná v investíciách do nehnuteľností, ako do cenných papierov. Výnosy investovania do nehnuteľností vynášajú síce menší zisk ako cenné papiere, ale je to stále viac, ako je výška inflácie. Na činnosť realitných maklérov v Komárne, ale aj v ostatných pohraničných mestách vplýva aj obmedzenie prechodu cez hranice za účelom obhliadky zahraničnej nehnuteľností. Tieto podmienky sú obsiahnuté v Uznesení vlády SR č. 1 zo dňa 06.01.2021 ,  č. 44 zo dňa 20.01.2021 s platnosťou do 26.01.2021 a č.30 s platnosťou od 27.01.2021. V Maďarsku v týchto dňoch neplatí zákaz vychádzania a zo Slovenska je možné cestovať za hranice, ak má osoba pracovnú zmluvu v Maďarsku alebo je majiteľom/spolumajiteľom, resp. konateľom firmy v Maďarsku alebo má na území Maďarska trvalý pobyt. Zároveň musí mať osoba pri sebe platný „negatívny“ test na COVID 19. Všetky tieto obmedzujúce opatrenia žiaľ vplývajú na činnosť realitných kancelárií nielen v južných regiónoch Slovenska. Verme, že rok 2021 prinesie výhodné podmienky pre každého účastníka realitného trhu.

Autor: Ing. Zsolt Szabó