Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Akreditovaný profesijný kurz „Realitný maklér“

Kurz pre získanie realitnej živnosti v zmysle Živnostenského zákona SR

NARKS otvára historicky prvý prípravný profesijný kurz v oblasti celoživotného vzdelávania pre získanie odbornej spôsobilosti (potrebnej na získanie živnostenského oprávnenia).

Termín kurzu : Začiatok kurzu 24. júl – október
Kurz bude prebiehať 2x do týždňa, vždy v piatok a v sobotu (mimo sviatkov).

*S možnosťou výhodného financovania na tretiny (bez navýšenia)Úhradu je možné si rozdeliť na 3 splátky. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, občerstvenie a záverečná skúška (po úspešnom absolvovaní aj certifikát).

*Posledná splátka musí byť uhradená pred záverečnou skúškou

Po absolvovaní kurzu a úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti získate osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžete požiadať o

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE!

Realitná činnosť, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností sa od 1.2.2020 udeľuje okrem potrebného dosiahnutého vysokoškolského vzdelania (*vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru) aj na základe stredoškolského vzdelania s maturitou a zároveň absolvovania akreditovaného kurzu pre profesiu realitný maklér a 2-ročnej praxe. Nahradila sa teda 5-ročná prax a doplnila dôležitá povinnosť odbornej prípravy. Realitných sprostredkovateľov, ktorí už realitnú činnosť vykonávajú sa novela nedotýka.

Tento kurz predstavuje jedinečný rozsah 150 hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50 podtém. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, prezenčnou formou.

V prípade profesijného kurzu „REALITNÝ MAKLÉR“ organizovaného Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS) je garantom Ing. Martin Čapo, známy odborník, lektor a arbiter z oblasti sprostredkovania nehnuteľností a obchodu s nimi. Kvalitu výuky zabezpečuje 24 ďalších odborných lektorov, ktorí sú akreditovaní k rôznym témam. Je zabezpečená ich alternácia pre bezproblémový priebeh kurzu. Všetko je schválené tak, aby tento kurz spĺňal najvyššie požiadavky na vzdelanie. Cieľom kurzu je, aby účastníci po jeho úspešnom absolvovaní a zložení skúšky získali doživotne uznávaný doklad o vzdelaní a odbornej príprave pre prácu realitného makléra. 

Európsku CEPI Atestáciu!  Tento kurz je uznaný CEPI – Európskou asociáciou realitných profesií so sídlom v Bruseli. CEPI udelením atestácie osvedčuje, že akreditovaný kurz NARKS zodpovedá profesionálnym štandardom CEPI. Každý úspešný absolvent kurzu získa aj európsky certifikát k realitnej profesii.

Absolvent kurzu „Realitný maklér“ získa navyše prístup na 6 mesiacov do e-learningu NARKS s vydaním licencie a možnosť používania loga Licencovaný realitný maklér „LRM“ (po dobu 3 rokov)

 

Akreditáciu MŠVVŠ SR pre profesiu „Realitný maklér“ získala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska 26. mája 2017 pod značkou POA: 3538/2017/56/1. Pre detail akreditácie klikni tu.

Pre viac informácií kliknite tu.