Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ako kúpiť byt ČO NAJVÝHODNEJŠIE

Lacné hypotéky spôsobili priam nákupný ošiaľ. Čo všetko by ste pred kúpou bytu mali vedieť a na čo si dávať pozor?

[Nový Čas Bývanie; 05/2017; 18/04/2017; Jana Vrbová ; Zaradenie: praktické tipy]

Kúpa bytu je životná investícia, ktorá so sebou prináša aj riziká. Nekupujte preto mačku vo vreci a pred rozhodnutím o nákupe sa o vašej potenciálnej nehnuteľnosti snažte zistiť čo najviac.

1. OVERTE SI LIST VLASTNÍCTVA

Predtým, než vôbec začnete uvažovať o kúpe vybranej nehnuteľnosti, presvedčte sa, či je predávajúci jej výhradným vlastníkom, a teda má oprávnenie na predaj. Takisto si skontrolujte jeho totožnosť predložením dokladov. Z originálu listu vlastníctva zistíte, či je na nehnuteľnosť uvalené záložné právo, vecné bremeno, prípadne exekúcia.

2. RODINNÝ STAV PREDÁVAJÚCEHO

Zistite si, či predávajúci, ktorý je podľa listu vlastníctva výlučným vlastníkom, nežije v manželstve. V tom prípade musí predložiť potvrdenie, že nehnuteľnosť nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

3. POTRDENIE O ÚHRADE ZÁVÄZKOV

Prv než podpíšete zmluvu, informujte sa u správcu, či sa k bytu nevzťahujú podlžnosti na nájomnom. Toto potvrdenie je povinnou súčasťou pri podávaní návrhu na zmenu vlastníka v katastri nehnuteľností.

4. SPOLUPRACUJTE S MAKLÉROM

Častejšie sa stretávajte s realitným maklérom, ak idete nehnuteľnosť predať. Ak ju však kupujete, tiež môžete mať svojho agenta, pretože maklér bude zastávať hlavne práva predávajúceho, ktorého zastupuje, keďže on mu platí províziu, a môže sa vás snažiť ovplyvniť, aby ste sa rýchlo rozhodli.

5. TECHNICKÝ STAV BYTU

Často sa stáva, že po nasťahovaní do bytu začnú vychádzať na povrch rôzne drobné chyby a nedostatky. Ak sa tomu chcete vyhnúť, zavolajte na obhliadku odborníka, ktorý vám vypracuje súdnoznalecký posudok. Ten stojí od 130 eur na byt, a 400 eur na dom. Závisí od rozlohy.

6. PÝTAJTE SA SUSEDOV

Nebojte sa navštíviť susedov a domových dôverníkov. Preverte si, či majú problémy so zatekaním, plesňami, prípadne inými hlučnými susedmi. Ďalšie informácie získate aj od správcu, ktorý má prehľad o hlásených nedostatkoch. Pri kupovaní domu na vidieku sa poobzerajte, či susedia nechovajú domáce zvieratá, ktorých zápach by vám mohol prekážať.

7. VÝŠKA MESAČNÝCH NÁKLADOV

Spýtajte sa, koľko vlastník bytu platil za energie. Mali by ste mať jasnú predstavu, koľko vás mesačne vyjde voda, plyn a elektrina. Ak je to možné, je dobré, ak vám vlastník ukáže vyúčtovanie.

8. PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE

Je dobré vedieť, či budete musieť v budúcnosti rátať s ďalšími investíciami. Informujte sa u správcu, či sa pripravujú väčšie opravy, rekonštrukcia strechy, zateplenie. Taktiež si môžete zistiť plánovanú výstavbu v okolí, ktorá vám na dlhší čas môže znepríjemňovať život.

9. ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

Ak ste sa rozhodli pre kúpu, je dobré si vašu voľbu poistiť zmluvou o budúcej zmluve. Bez nej sa vám môže stať, že za predávajúcim príde niekto, kto ponúkne viac peňazí a vy stratíte vaše vysnívané bývanie.

10. PORAĎTE SA S PRÁVNIKOM

Ak nekupujete byt cez realitnú kanceláriu, nechajte si zmluvu pred podpisom skontrolovať skúseným právnikom.

11. POZOR PRI PREVODE

Prechod vlastníckeho práva závisí od rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a nie od zaplatenia kúpnej ceny. Preto nikdy nevyplácajte peniaze terajšiemu majiteľovi hneď pri podpise zmluvy, ale využite notársku úschovu alebo bankový akreditív. Vaše peniaze tam budú odložené pre majiteľa až do momentu, keď správa katastra povolí vklad.

 

Plusy a mínusy

STARŠIA STAVBA VERZUS NOVOSTAVBA

Staršie byty mávajú výhodnejšiu cenu, avšak treba pri nich rátať s rekonštrukciou, ktorá môže rozpočet značne navýšiť. Pri novostavbe môžete v začiatkoch zasiahnuť do architektonického riešenia a meniť rozloženie izieb. Mínusom je nielen vyššia cena, ale aj pár rokov čakania na dobudovanie chodníkov a úpravu okolia.

ODBORNÍK RADÍ

Nebojte sa makléra

Dobrý maklér sa vám postará o papierovačky a hladký, právne čistý priebeh kúpy. Taktiež vám poskytne v momente rozhodnutia odborný posudok nehnuteľnosti, zhodnotí technický stav, ako aj konkurencieschopnosť ponuky a jej potenciál pre následný predaj. Dobrá kúpa zahŕňa posúdenie výhod nehnuteľnosti a triezve zhodnotenie predajnej ceny.

Martin Čapo, viceprezident NARKSRealitná kancelária RIEŠIME BÝVANIE

Aké doklady potrebujete?

DOBRÁ RADA