Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ako financovať kúpu chaty, chalupy či apartmánu?

Koronakríza zmenila spôsob, akým pracujeme, oddychujeme a trávime voľný čas. Rastie preto záujem o rekreačné nehnuteľnosti. Často je však problémom ich financovanie. Banky totiž nerady akceptujú takéto nehnuteľnosti ako zábezpeku hypotéky. Aké možnosti financovania kupujúcim zostávajú?

Koronakríza zmenila postoj ľudí k cestovaniu do zahraničia. Takmer všetci zostávajú oddychovať doma na Slovensku. Preto sa mnohí začali obzerať po chatách, chalupách či apartmánoch. Dopyt po týchto rekreačných nehnuteľnostiach prevyšuje ponuku, čo sa odráža aj na cenách, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 11 percent.

Do popredia sa preto dostáva aj otázka ich financovania. Chata alebo chalupa, je typ stavby určený na sezónnu rekreáciu, respektíve na rekreačné účely, preto by ste mali pred kúpou vedieť, ako nehnuteľnosť môžete financovať. Väčšina ľudí chce využiť úver, avšak treba myslieť na to, že chaty či chalupy nie vždy môžu byť predmetom zabezpečenia.

Niektoré rekreačné nehnuteľnosti sú totiž situované priamo v prírode na kopaniciach, na lazoch, na samote v blízkosti lesa, alebo aj priamo v lese. Samota síce poskytuje viac súkromia, avšak môže byť problém so zabezpečením nehnuteľnosti proti krádeží, nakoľko sa v jej blízkosti často nenachádza žiaden sused.

V zime môže byť problém s náročným prístupom a tým je obmedzená aj jej dostupnosť, čo ovplyvňuje jej celoročné užívanie. Takto situované chalupy či chaty neposkytujú úplný komfort, nakoľko často absentujú inžinierske siete. Objekt často nie je napojený na elektrinu, verejný vodovod, ani na kanalizáciu, alebo septik a preto v ňom nie je vybudované ani hygienické zázemie. Alternatívnym riešením je voda zo studne a suché WC.

Takýmito rekreačnými nehnuteľnosti nemôžete samotný úver zabezpečiť. Odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou. V opačnom prípade je drahšou alternatívou spotrebný úver.

Niektorými chatami sa úver zabezpečiť dá

Na druhej strane chaty nachádzajúce sa v rekreačnej či v chatovej oblasti, alebo chaty situované v záhradkárskej osade, ktoré majú vybudované inžinierske siete, spevnenú prístupovú cestu a zároveň budú mať charakter bývania, môžu byť predmetom zabezpečenia úveru na bývanie.

Banka tak môže na kúpu tejto nehnuteľnosti poskytnúť úver so splatnosťou až na 30 rokov. Chcem upozorniť, že banky akceptujú tieto nehnuteľnosti aj v prípade, ak pozemok nie je v osobnom vlastníctve, ale je vo vlastníctve urbariátu a v prípade potreby musí mať zriadené vecné bremeno práva prechodu.

Úverom môžete financovať aj sedliacke domy

Chalupou sú označované aj vidiecke, alebo sedliacke domy, ktoré sú situované priamo v obci alebo v jej okrajovej časti. Takýto objekt je možné celoročne alebo sezónne užívať, musí byť skolaudovaný a kolaudačným rozhodnutím musí byť určený na bývanie. V danom prípade je výhodou jednoduché financovanie s možnosťou úveru na bývanie, kde účelom je nadobudnutie nehnuteľnosti.

Chcela by som upozorniť, že ak sú aj objekty situované v obci, nemusia byť vždy bankami akceptované. V týchto prípadoch sa jedná o spoločné dvory, alebo ak sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve viacerých spolupodielnikov, alebo ak sú priľahlé pozemky nevysporiadané, alebo nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu.

Apartmány radšej zabezpečte inou nehnuteľnosťou

Apartmány v apartmánových domoch sú určené výlučne na rekreáciu. Ak majú byť predmetom zabezpečenia a nespĺňajú podmienky na bývanie, v zmysle platnej legislatívy, banky poskytnú úver s maximálnou dobou splatnosti na 8 rokov. V prípade kúpy takejto nehnuteľnosti, odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou. V tomto prípade môžu banky poskytnúť úver so splatnosťou až na 30 rokov.

Ako na objekty zaradené do pamiatkového fondu?

Pri historických objektoch, ktoré chcete upraviť a tak využívať na rekreáciu je potrebné postupovať v súlade s pokynmi pamiatkového úradu a v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu. V tomto prípade radšej odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou, nakoľko banky nemusia takýto objekt akceptovať pre účely zabezpečenia úveru.

Na čo si dávať pozor pri kúpe rekreačných objektov

Pri kúpe rekreačných objektov zvážte lokalitu, jej dostupnosť z trvalého bydliska, aj ich prípadnú likviditu v budúcnosti. Pri osobnej obhliadke odporúčam, aby klient venoval pozornosť technickému stavu predmetnej nehnuteľnosti, okoliu v ktorom sa táto nachádza a aby sa zaujímal aj o skladbu obyvateľstva. Taktiež odporúčam k obhliadke prizvať profesionála.

Myslite tiež na to, že s kúpou objektov na individuálnu rekreáciu sú spojené aj náklady na ich prevádzku, ako sú energie, daň z nehnuteľnosti, poistenie, náklady na údržbu, opravy či zveľaďovanie.

Autorka je úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select

Zdroj: investujeme.sk; Bývanie

Autor: Zuzana Šimonová