Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Aké problémy má v čase koronakrízy slovenské stavebníctvo?

Diskusia Pod rúškom informácií o stavebníctve

V štúdiu sme privítali štátnu tajomníčku ministerstva dopravy Katarínu Brunckovú, viceprezidenta Zväzu stavebných podnikateľov SR a majiteľa projekčnej a stavebnej firmy PROMA Jána Majerského a finančného analytika a generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Investments Maroša Ovčarika.

Pandemická situácia má vplyv nielen na zdravie ľudí, ale takisto ohrozuje ich ekonomické zázemie. Dotkla sa mnohých odvetví hospodárstva, nevynímajúc stavebníctvo. Ministerstvo výstavby má podľa programového vyhlásenia vlády do októbra pripraviť nový stavebný zákon. Podarí sa to?

Aká je predstava ministerstva pri príprave nového stavebného zákona. Pôvodný návrh starý parlament nestihol prerokovať. Idete robiť úpravy? Stihnete októbrový termín?

“Máme jednoznačnú ambíciu, aby sme termín stihli v súlade s programovým vyhlásením vlády. Našou ambíciou je predložiť ho v takom stave, aby zákon umožňoval rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu. Každý občan by mal pocítiť zrýchlenie v stavebných konaniach a nebude narážať na prekážky.

Máme jednoznačnú prioritu, aby sme zrýchlili a zefektívnili celé konanie. Jeho priority budú aj to, aby bola čo najširšia elektronizácia, aby občan nemusel zbytočne chodiť na úrady, tiež odstraňovať všetky prekážky, ktoré stavebné konanie spomaľujú,” uviedla Bruncková.

Iniciatíva má podľa Jána Majerského podporu Zväzu stavebných podnikateľov, aj komory stavebných inžinierov a komory architektov. “Tromi témami by sme vedeli prispieť k urýchleniu procesu. Sú to kategorizácia stavieb, viazaná živnosť na realizáciu stavieb, povinnosť realizácie stavieb certifikovanými stavebnými spoločnosťami a povinnosť realizovania stavieb prostredníctvom vykonávacích projektov.”

Maroš Ovčarik očakáva, že nová stavebná legislatíva bude jasná, zrozumiteľná a transparentná, čo prispeje k finančnej kondícii firiem. Súčasná nedokonalá legislatíva je totiž podľa podnikateľov vnímaná ako jedna z najčastejších bariér v podnikaní.

“Národná banka Slovenska očakáva prepad ekonomiky od 6 do 14%. Výnimkou nebude ani stavebníctvo. Firmy, ani štáty nevedia plánovať, nevieme, do akej miera sa naštartuje ekonomika. Otázka je, do akej miery budú banky ochotné tento sektor financovať. Ja verím, že áno,” uviedol Ovčarik.

To, ako kríza zasiahla stavebníctvo, sa podľa Jána Majerského ukáže až o rok, alebo dva. Pretože už rozbehnuté projekty pokračujú, ale budúce kontrakty budú nižšie o 63%.

“O pár mesiacov príde, že už sa nebude stavať. Preto by štátni úradníci mali pozerať na to, že nám pomôže jedine investičná intervencia štátu. Aby štát svoje projekty nezastavoval, ale naopak, investoval do nich. Udrží to zamestnanosť mnohých ľudí, a aj tak raz bude musieť tie investície vykonať.”

Hnutie Sme rodina avizovalo masívnu výstavbu nájomných bytov. Katarína Buncková hovorí, že projekt intenzívne pripravujú.

“Koncepcia nájomného bývania nemá na Slovensku históriu. Pandémia však pôsobí smerom k nájomnému bývaniu, lebo bude menej dostupné súkromné vlastníctvo bytov. Vnímame záujem súkromných subjektov o vstup do takýchto projektov. Chceme popracovať aj na marketingu, aby ľudia pochopili, že nejde o sociálne byty.

Aktuálne pracujeme na analýzach, aby sme našli najlepší model financovania. Čo sa týka dopytu, som presvedčená, že záujem je. Minimálne 80% samospráv sa vyjadrila za podporu nájomného bývania. Zaujímavé to môže byť pre ľudí, ktorí nebudú vedieť získať hypotéku a štát im ponúkne dostupný spôsob nájomného bývania.”

Ján Majerský upozornil na problém s pozemkami, ktorých mestá a obce nevlastnia dostatok. “V praxi sa nestavajú nájomné byty. Ročne sa ich kolauduje okolo 1500, lebo už tri roky nebola zmenená cena za m2 toho bytu. Za cenových podmienok, aké sú, sa už dnes nedajú tie byty stavať.” Zároveň však Majreský vyjadril odhodlanie slovenských firiem podieľať sa na výstavbe nájomných bytov.

A čo by najviac pomohlo slovenskému stavebníctvu?

“Živnostníci a malí podnikatelia tvoria cez 30 %. Tým treba pomôcť a podporiť ich, aby sa zachránili. Tiež udržať zdravý bankový sektor,” uzavrel Maroš Ovčarik.

[myzilina.sme.sk; 14/05/2020; Michal Filek ; Zaradenie: Žilina / MYtozvladneme]#