Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

8 odporúčaní, ako zmierniť dopady inflácie

Májová medziročná miera inflácie na úrovni 12,6 % priniesla nové maximá. Slovenské domácnosti si tak siahnu do vrecka ešte hlbšie. Z pohľadu zdravých financií rekordným zdražovaním trpí ako bežná spotreba, tak aj hodnota úspor, príprava na dôchodok, či schopnosť splácať hypotekárny úver.

Odborníci na financie z PARTNERS, Maroš Ovčarik a Peter Gurecka, a analytik z Finančného kompasu Matej Dobiš, vystavili slovenským domácnostiam inflačný účet. Podľa neho domácnosť s priemerným príjmom môže ročne stratiť vyše 4 175 eur, čo je takmer 348 eur mesačne.

Prečítajte si, kde utekajú domácnostiam najviac peňazí, ako aj rady a odporúčania odborníkov, ako efektívne zmierniť dopady inflácie na osobné financie.

RADÍ: Maroš Ovčarik, PARTNERS odborník na investovanie

10 % REZERVA

1. Nespoliehajte sa na to, že situácia sa vyrieši sama.

Zaujímajte sa o svoje peniaze a riešte situáciu hneď. Je takmer isté, že úrokové sadzby v bankách v konzervatívnych produktoch nebudú schopné konkurovať výške inflácie.

2. Peniaze presuňte zo sporiacich účtov do investičných produktov.

Pokiaľ máte väčšinu úspor v banke na bežnom, sporiacom účte, či termínovanom vklade, presuňte aspoň časť z nich do výnosnejších produktov.

20  % INVESTÍCIE A DLHODOBÉ AKTÍVA

3. Nebojte sa investovania.

Venujte mu peniaze, ale aj čas. Ak s investovaním len začínate, poraďte sa s finančným odborníkom. Výber vhodných investičných produktov závisí od mnohých parametrov a cieľov, ktoré plánujete dosiahnuť.

4. Premyslite si, na aké obdobie plánujete investíciu.

Pri investícii napríklad do 3 – 4 rokov sú optimálne zmiešané fondy s prevahou dlhopisov. Tie sú menej náchylné na výkyvy, a lepšie tak chránia úspory v krátkodobom horizonte. Pri investícii na 7 – 10 rokov sú vhodnejšie zmiešané fondy s vyšším, minimálne päťdesiatpercentným podielom akcií. Pri tomto horizonte sú vhodné aj realitné fondy, ako rozumná súčasť dobre rozloženého portfólia. Pri výbere fondov treba zohľadniť, aby boli globálne. Dokážu na jednej strane tlmiť prepady, na druhej ťažiť z trhových príležitostí. RADÍ: Matej Dobiš, analytik Finančného kompasu

30  % ÚVERY

5. Úvery na bývanie

Zvažujete, či kupovať byt teraz, alebo čakať? Pri prvom byte nemá význam s kúpou bytu čakať, ceny bytov stále porážajú aj vývoj inflácie. Ak kupujete nehnuteľnosť s investičným zámerom, zhodnotenie peňazí po prepočte vychádza na 7 % úroveň. Treba však počítať s tým, že cena bytu je v „bubline, ktorá by nemala prasknúť“. Ak zvažujete hypotéku refinancovať, oplatí sa vám to, ak vám končí fixácia na hypotéke tento alebo budúci rok. Obdobie lacných úverov sme však už ako dlžníci nestihli. Pri plánovanom predaji bytu vás bude zaujímať, že medziročný rast pri priemerných cenách nehnuteľností je na úrovni 22 %. Je to však regionálne, najdrahšia je Bratislava. Oplatí sa teda byt predať? Vzhľadom na cenu áno, no pri počte chýbajúcich bytov – viac ako 400 000, je tu stále predpoklad nárastu hodnoty nehnuteľnosti.

6. Pri ostatných spotrebných úveroch a pôžičkách platí: Nezadlžujte sa!

Nezadlžujte sa, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Ak sa však nedá inak, vopred si stanovte, koľko budete schopní za úver alebo pôžičku mesačne splácať. Neberte si úver kvôli maličkostiam a na nákup potravín. Platí totiž, že čím nižšia je pôžička, tým vyšší úrok zaplatíte. Ak sa zadlžujete, robte to len kvôli nákupu vecí, ktoré skutočne potrebujete a ktoré budete využívať dlhodobo. RADÍ: Peter Gurecka, PARTNERS odborník na osobné financie

40 % SPOTREBA

7. Skontrolujte si všetky príjmy aj reálne mesačné výdavky v domácnosti.

Spíšte si všetky výdavky, len tak si urobíte najlepší obraz, na čo vám odchádza najviac peňazí. Zároveň jasnejšie uvidíte, kde sa viete uskromniť.

8. Takto skrotíte bežné výdavky v najzasiahnutejších oblastiach.

Potraviny: Urobte si zoznam skutočne dôležitých týždenných nákupov, do obchodu choďte vždy s nákupným zoznamom. Náklady na bývanie: Zvážte, ako zbytočne neplytvať energiami. Doprava: Pohonné hmoty výrazne ovplyvňujú aktuálny rozpočet, zvážte zbytočné cestovanie automobilom. Hotely, kaviarne, reštaurácie: Pokúste sa obmedziť malé, nepotrebné výdavky na kávu.

Modelová domácnosť: Dvaja dospelí, zamestnaní ľudia, s priemerným mesačným príjmom. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca za rok 2021 dosiahla hodnotu 1 211 eur, teda 922 eur v čistom. Čistý mesačný príjem modelovej domácnosti je tak 2 x 922 eur = 1 844 eur.

POLOŽKA STRATA EUR REZERVA 10 % Odborníci odporúčajú rezervu vo výške 6-násobku mesačných príjmov. V prípade modelovej domácnosti je to 6 x 1 844 eur Optimálna rezerva: 11 064 eur Hodnota úspor na bežnom účte vplyvom inflácie: 9 669,94 eur 1 394,06

—————————————————————————————————————–

INVESTÍCIE 20 % Určené na budovanie aktív a zabezpečenie na dôchodok. Optimálna suma, ktorú by mala domácnosť investovať mesačne, je 369 eur Priemerná domácnosť má v dlhodobých aktívach 3 998 eur Hodnota úspor na termínovanom vklade vplyvom inflácie: 3 526,24 eur 471,76 —————————————————————————————————————–

ÚVERY 30 % Splátky by nemali presiahnuť 30 % z príjmov. V prípade našej domácnosti je to čiastka maximálne 554 eur mesačne Priemerná výška hypotéky slovenskej domácnosti: 90 000 eur Rozdiel na splátke pri zvýšení úrokovej miery z 1 % na 3 % 97 eur/mesačne 1 164,00 —————————————————————————————————————–

SPOTREBA 40 % Výdavky na bežnú spotrebu by mala domácnosť držať pod 40 % z mesačných príjmov, teda nie viac ako 737 eur. Priemerný výdavok domácnosti na spotrebu: 737 eur Nárast výdavkov na spotrebu vplyvom inflácie: 93 eur 1 116,00

—————————————————————————————————————–

CELKOVÁ STRATA ZA ROK: 4 175,82 EUR

MESAČNE: 347,90 EUR

 

Zdroj: femme.sk; redakcia