Tento biznis je veľké riziko

Tento biznis je veľké riziko
[Plus jeden deň; 88/2015; 17/04/2015; s.: 9; mt ; Zaradenie: SERVIS]

Odkupovanie nehnuteľností realitnými kanceláriami už na Slovensku existuje nejaký čas, zatiaľ však nebolo vyslovene cielené na seniorov a nespájalo sa s právom dožitia.

“Je to zmysluplná služba, spája sa však s veľkým množstvom rizík pre klientov,” upozorňuje Martin Čapo, viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Vysvetľuje, že pri sprostredkovaní nehnuteľností ide o životné investície, preto by sprostredkovanie nemalo byť ponechané na trh, ale malo by byť usmerňované štátom. “Ak vezmeme seniorov ako cieľovú skupinu odkupovania nehnuteľností s ponechaním práva dožitia, je veľmi pravdepodobné, že títo budú vo veľmi nevyváženej pozícii,” zdôrazňuje Čapo. Dnes neexistuje spôsob, ako kontrolovať realitných sprostredkovateľov. Živnostenský úrad skontroluje, či realitka sídli na uvedenej adrese, no do zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim nemôže vstupovať. Slovenská obchodná inšpekcia takisto nemá kompetencie kontrolovať činnosť realitných kancelárií. “Ak by prišlo k prípadnému bezdôvodnému obohatenia sa na úkor klienta, tento problém spadá len do rozhodnutia súdu,” upresnila hovorkyňa SOI Danuša Krkošová. Podľa slov viceprezidenta NARKS je akou-takou ochranou občanov Garančný fond, ktorý existuje od začiatku roka. Jeho prostriedky budú slúžiť práve na pomoc poškodených klientov. Vzťahuje sa však iba na kancelárie, ktoré sú členmi NARKS.