Realitný maklér a vzdelanie

Realitná Akadémia NARKS poskytuje širokú ponuku kurzov ako úspešne začať v realitách. Špecializované kurzy od odborníkov z praxe.

Najvyššie vzdelanie, ktoré môžu realitní makléri dosiahnuť na Slovensku je akademické univerzitné vzdelanie. Po jeho dosiahnutí môžu získať absolventi uznávané akademické tituly. Akreditované kurzy vychádzajúce napríklad zo zákona o celoživotnom vzdelávaní sa nespájajú s udeľovaním titulu, ale dokladajú sa vydaním osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu. Tak to vyžadujú pravidlá akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac na Akademia.narks.sk

Univerzity s realitným zameraním

Spolupráca stavovskej organizácie s kvalitnými školami má veľký prínos pre budúcnosť. Realitní profesionáli z NARKS prednášajú na stredných a vysokých školách, ako je Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) a jej fakulta práva a tiež na dvoch univerzitách, ktoré sú dôležité pre slovenské hospodárstvo, a to Ekonomickej univerzite a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Vďaka dlhoročnej spolupráci NARKS s Ekonomickou univerzitou si môže viac ako 100 študentom ročne vypočuť prednášky v rámci predmetu Realitné maklérstvo. Je to najdlhšie trvajúca akademická spolupráca v oblasti realitného vzdelávania na Slovensku.

V roku 2016 NARKS podpísala memorandum o spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ) / Fakulta práva. Absolvent špecializovaného štúdia počas akademického roka absolvuje stáž priamo v realitnej kancelárii. Študent pomáha pri riešení konkrétnych prípadov v praxi, ktoré majú rozvinúť jeho obchodné a podnikateľské myslenie a získa reálny pohľad na praktickú aplikáciu práva na realitnom trhu.

So Slovenskou technickou univerzitou nadviazala spoluprácu s Ústavom súdneho znalectva a pokračuje sa ďalšou spoluprácou so Stavebnou fakultou. Jedná sa o realitný inžiniering a manažment. Je to ďalší úspešný a jedinečný krok k získaniu najvyššieho možného vzdelania v oblasti realít a realitného podnikania v Slovenskej republike.

(Zdroj: NARKS)

Ako sa stať realitným maklérom

Akadémia NARKS pripravila okrem toho tiež vlastný akreditovaný kurz REALITNÝ MAKLÉR, registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom akreditácie 3538/2017/56/1. Tento vzdelávací program tu dlhodobo chýbal. Je určený všetkým záujemcom o túto profesiu. Môžu ho absolvovať všetci záujemci s minimálnym stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Realitná akadémia NARKS

NARKS organizuje ucelený systém realitného vzdelávania a poskytuje praktické kurzy pre realitných maklérov už viac ako 25 rokov na trhu. Unikátnosťou vzdelávania NARKS je to, že jej školitelia a lektori sú profesionáli priamo z praxe s cennými dlhoročnými skúsenosťami v realitnom svete (realitní makléri, geodeti, pra­covníci katastra, realitní právnici, bankoví a hypotékarni špecialisti a pod.). V súčasnosti poskytuje tiež odbornú prípravu pre profesiu realitného makléra – v rámci celoživotného vzdelávania (mimoškolsky), licenčné testy NARKS a e-learning.

Viac informácií o aktuálnych školeniach a kurzoch pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií nájdete na akademia.narks.sk