Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Realitný maklér a vzdelanie

Realitná Akadémia NARKS poskytuje širokú ponuku kurzov pre úspešný začiatok v realitách. Špecializované kurzy sú  zabezpečované lektormi – odborníkmi priamo z praxe.

Realitné právo
Zdroj: NARKS

Najvyššie vzdelanie, ktoré môžu realitní makléri dosiahnuť na Slovensku je akademické vysokoškolské vzdelanie. Po jeho dosiahnutí absolventi získavajú akademické tituly. Akreditované kurzy vychádzajúce zo zákona o celoživotnom vzdelávaní sa nespájajú s udeľovaním titulu, ale ukončujú sa vydaním štátom uznávaného osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu. Tak to stanovuje zákon o celoživotnom vzdelávaní a špecifikujú pravidlá akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac na Akademia.narks.sk

Univerzity s realitným zameraním

Spolupráca stavovskej organizácie s kvalitnými školami má veľký prínos pre budúcnosť profesie. Realitní profesionáli z NARKS prednášajú na stredných školách a na viacerých vysokých školách a univerzitách, ako je Paneurópska vysoká škola, Ekonomická univerzita a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Vďaka dlhoročnej spolupráci NARKS s Ekonomickou univerzitou si môže viac ako 100 študentov na fakulte Podnikového manažmentu ročne vypočuť prednášky k realitnej činnosti v rámci predmetu Realitné maklérstvo. Je to najdlhšie trvajúca spolupráca akademickej  inštitúcie a profesionálov v oblasti realít na Slovensku.

V roku 2016 NARKS podpísala memorandum o spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ), Fakultou práva. NARKS sa zúčastňuje na výuke študentov zamerania Realitné právo formou odborných prednášok.  Absolvent tohto špecializovaného štúdia počas akademického roka absolvuje stáž priamo v realitnej kancelárii. Študent pomáha pri riešení konkrétnych prípadov v praxi, ktoré majú rozvinúť jeho obchodné a podnikateľské myslenie a získa reálny pohľad na praktickú aplikáciu práva na realitnom trhu.

Odborné informácie k realitnému podnikaniu a bývaniu nájdete aj na audio podcaste 1. realitný podcast NARKS, vo videách a diskusiách na YouTube Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

Na Slovenskej technickej univerzite nadviazala NARKS spoluprácu s Ústavom súdneho znalectva a pokračuje novou spoluprácou so Stavebnou fakultou. Je to ďalší úspešný a jedinečný krok k rozvoju najvyššieho možného vzdelania v oblasti realít a realitného podnikania na Slovensku.

Ako sa stať realitným maklérom

Akadémia NARKS pripravila okrem toho tiež vlastný akreditovaný kurz REALITNÝ MAKLÉR, študijný program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, registrovaný pod číslom POA 3538/2017/56/1. Tento vzdelávací program tu dlhodobo chýbal. Je určený všetkým záujemcom o profesiu. Zúčastniť sa ho môžu všetci s minimálnym stredoškolským vzdelaním s maturitou. Kurz je pre nich povinný na získanie živnostenského oprávnenia na realitnú činnosť. Taktiež sa vyžaduje pri dosiahnutí vysokoškolského vzdelania s výnimkou ekonomického, právneho, stavebného alebo architektonického zamerania, pri ktorom kurz nie je potrebný.

Realitná akadémia NARKS

NARKS organizuje ucelený systém realitného vzdelávania a poskytuje praktické kurzy pre realitných maklérov už viac ako 29 rokov. Unikátnosť vzdelávania v Akadémii NARKS spočíva v tom, že jej školitelia a lektori sú profesionáli priamo z praxe s cennými dlhoročnými skúsenosťami v realitnom svete (realitní makléri, geodeti, pra­covníci katastra, realitní právnici, bankoví a hypotekárni špecialisti a pod.). V súčasnosti realitná akadémia poskytuje  odbornú prípravu pre profesiu realitného makléra – v rámci celoživotného vzdelávania (Akreditovaný kurz realitný maklér), ďalej online školenia a webináre, odbornú prípravu formou e-learningu a licenčné skúšky NARKS.

Viac informácií o aktuálnych školeniach a kurzoch pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií nájdete na akademia.narks.sk 

Každoročne pripravujeme tiež najväčšie odborné realitné konferencie na Slovensku.