Realitný maklér a jeho práca v období šírenia koronavírusu

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas pandémie koronavírusu na Slovensku

AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD  3. 3. 2021

Vážená realitná kancelária,

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našom zdravotníctve sprísnila vláda SR niektoré opatrenia. Dôvodom pre opatrenia je naplnenie kapacít nemocníc, predlžovanie hospitalizácie a zvyšovanie počtu pacientov, pozitívnych na ochorenie Covid-19.

Východisko:

 • rozšíril sa nebezpečný britský variant a hrozí zavlečenie juhoafrického, resp. iných variantov
 • zvyšuje sa úmrtnosť, predlžujú hospitalizácie, ťažká forma choroby postihuje aj mladšie ročníky,
 • pacienti sa do nemocníc často dostávajú neskoro, odkladá sa liečba pacientov s inými chorobami
 • kontinuálne narastá mobilita, existujúce opatrenia sa nedodržiavajú v dostatočnej miere, zvyšuje sa pandemická únava
 • je nevyhnutné zastaviť tento mimoriadne zlý epidemický vývoj pomocou aktualizácií nastavení opatrení, efektívnejšej kontroly a zavedenia kompenzácií na uľahčenie ich dodržiavania

Ciele:

 • v priebehu nasledujúcich 3 týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií
 • v prípade, že sa do 21. 3. 2021 nedosiahne žiadaný efekt, pripraviť sa na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny
 • zmierniť pandemickú únavu zlepšením podmienok pre ľudí dodržujúcich protiepidemické opatrenia
 • znížiť záťaž nemocníc zlepšením prednemocničnej starostlivosti

 

OPATRENIA

Výber najdôležitejších opatrení a zmien:

 

 1. COVID AUTOMAT zostáva platný za pôvodných podmienok – potreba testovania podľa farby okresu – viac info na nasledovných stránkach:
 1. Obmedzenie vychádzania pre občanov platí – od 3.3.2021 do 19.3.2021, od 5:00 do 1:00 ďalšieho dňa. Pričom niektoré výnimky zo zákazu vychádzania boli upravené s platnosťou do 20:00 hod.

Zmena v časoch v zákaze vychádzania iba do 20:00 sa podľa nového uznesenia NETÝKA:

 • zamestnancov ani osôb dochádzajúcich za podnikateľskou činnosťou, teda netýka sa ani realitných maklérov, ak pracujú alebo sa vracajú z práce
 • na dochádzanie do zamestnania a za podnikaním, ako doteraz musíte mať PLATNÝ TEST + alebo 2 spôsoby preukázania    
 • cesty za zdravotníckou starostlivosťou, nedokladnou, plánovanou aj ako doprovod (avšak mimo preventívnych prehliadok vrátane doprovodu, tie je potrebné vybaviť do 20:00)
 • cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 • venčenia psa, mačky ( do 1 km od domova), starostlivosť o hosp. zvieratá a cesty k veterinárovi
 • cesty do zahraničia
 • cesty na pobyt v prírode – a za účelom individuálneho športu je možné aj po 20:00. Pričom v rámci okresov do stupňa varovania III. to môže byť bez testu, od stupňa varovania IV. (t.j. čierne okresy) iba s testom nie starším ako 7 dní, resp. ďalšie 2 spôsoby preukázania
 • ďalšie oprávnené výnimky

 

Zmena času povoleného vychádzania, teda ZÁKAZ pobytu mimo domov po 20:00 sa týka:

 • Zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Osôb, aj podnikateľov, teda aj maklérov, ak sa jedná o nákup v potravinách, drogériách a iných povolených obchodoch. Po 20:00 nebude osobám umožnené nakupovať, ani napr. načerpať PHM a pod.

Všetky povolené prevádzky budú pre zákazníkov po 20:00 zatvorené, aj čerpacie stanice – resp. občania majú zákaz vstupu na prevádzky po 20:00

 • Občania, ktorí idú do výdajne eshopu, sa musia vrátiť do domova do 20:00
 • Občania, ktorí idú do čistiarne, opravovne odevov, na čerpaciu stanicu sa musia vrátiť do domova do 20:00
 • Občania, ktorí idú do banky, poisťovne, optiky, servisu byicyklov, servisu áut, predajne tlače, … sa musia vrátiť do domova do 20:00

Viď kompletný zoznam otvorených prevádzok v  Uznesení vlády SR č. 123/2021.

 • Zjednodušene povedané do 20:00 hod. je potrebné vybaviť všetky nákupy a služby!
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť odber na MOB
 • Občania, ktorí idú na povolené hromadné podujatie, na pohreb a pod. sa musia vrátiť do domova do 20:00
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť cestu do/zo školy, do predškolského zariadenia
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť striedavú starostlivosť o dieťa
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť zdravotnú vychádzku dôchodcov nad 65 rokov a osôb bez testu
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť vychádzku s dieťaťom do 6 rokov (nie je potrebný test)
 • Do 20:00 je potrebné vybaviť cestu na pracovný pohovor

Každý konkrétny účel je obsiahlejšie popísaný v Uznesení vlády SR č. 123/2021.

Ďalšie opatrenia

 1. Preukazovať sa môžete 3 spôsobmi: 1/ platným testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní (resp. 14-21 dní), alebo 2/ potvrdením o prekonaní Covid-19 od lekára a od doby prekonania neprešli viac ako 3 mesiace alebo 3/ potvrdením o zaočkovaní 2 dávkami vakcíny, ak od neho uplynulo už 14 dní.
 2. Covid pozitívni ľudia NESMÚ NAVŠTEVOVAŤ PREVÁDZKY. Nákup potravín a iných potrieb si musia zabezpečiť cez známych, donáškovou službou a pod. (platné až po vydaní vyhlášky ÚVZ SR)
 3. V interiéroch prevádzok a zariadení používať respirátor min. FFP2 bez výdychového ventilu, alebo iba s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a pod. (pravdepodobne platné od 8.3.2021)
 4. Vláda chce posilniť kontroly dodržiavania zákazu vychádzania či už štátnou políciou, mestskou a obecnou políciou, prípadne zapojiť do kontroly aj vojenské zložky.

OPATRENIA PRI PRÁCI

 • Prevádzky realitných kancelárií zostávajú naďalej zatvorené.
 • Obhliadky nehnuteľností so záujemcami – fyzickými osobami sú zakázané.
 • Realitným maklérom odporúčame mať pre prípadnú kontrolu pripravené doklady: živnostenský list, zmluvu s realitnou kanceláriou a pod. na preukázanie výkonu podnikania
 • Realitným kanceláriám odporúčame vystaviť pre zamestnancov potvrdenie a rozhodnutie o tom, že časť pracovných povinností musia vykonávať mimo domova/ mimo home office – ako napr. návšteva pošty, banky, poisťovne a pod. s uvedením presnej pracovnej doby a miesta výkonu zamestnania na cestu do zamestnania a späť.
 • Odporúčame zapojiť sa do programu podpory“ Prvá pomoc“ ÚPSVAR / Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo požiadať o príspevok na nájomné od Ministerstva hospodárstva SR

Vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva – pre okresy

 • Nariadenia úradov vo vašich regiónoch cez osobitné vyhlášky môžete sledovať tu:

https://www.minv.sk/?2021-2

Systém COVID AUTOMAT

Situácia je zložitá. Realitné kancelárie a ich klienti negatívne pociťujú zákaz vychádzania, ktorý bol nariadený občanom. Prevádzky realitných kancelárií sú stále zatvorené. Klienti majú zákaz vstupu na prevádzky RK aj do iných nehnuteľností (na obhliadky).

 • Núdzový stav sa predlžuje od 8.2.2021 do 19.3.2021
 • Do účinnosti vstúpil od 8.2.2021 COVID AUTOMAT. Čo je Covid Automat?
 • Ďalšie opatrenia podľa výsledkov a podľa období budú aplikované zvlášť podľa Covid automatu!

Existuje už viacero spôsobov ako sa preukázať pre vstup do otvorených prevádzok, úradov, bánk atď.

Tieto osoby majú povolený vstup:

 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh
 • ***osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • ***osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,nemusí sa testovať,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu, – nemusí sa testovať
 • ***osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,nemusí sa testovať
 • osoby nad 65 rokov veku, – nemusí sa testovať
 • ***osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, – nemusí sa testovať
 • ďalšie osoby, ktoré sa nemusia testovať: dieťa do 10 rokov, osoby s mentálnym postihnutím, autisti, osoby s imunodeficitom, onkologickí pacienti po chemoterapii, z iných uvedených zdravotných dôvodov a pod.
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

 

KONTROLA DOKLADU O NEGATIVITE

Za účelom overenia je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 8.2.2021

 • začína platiť COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelné podľa aktuálnej rizikovosti (4. stupne varovania),
 • CESTA DO ZAMESTNANIA a ZA PODNIKANÍM (od stredy 10.2.) Uznesenie vlády
  – Zamestnávateľom (mimo škôl) sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov (tzv. povinný home-office) okrem zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu! Výnimky, za akých môže ísť zamestnanec do práce ALEBO podnikatelia za podnikaním sa delia podľa okresov/v akom stupni varovania sú (POZOR: treba sa riadiť opatreniami platnými  „v najhoršom okrese“, ak ním čo i len prechádzate do práce).
 1. T.j. pracujete v rámci okresu, kde bývate – riadite sa stupňom v okrese bydliska
 2. Ak cestujete z okresu bydliska do iného okresu – riadite sa nariadeniami toho „horšieho okresu“, nezáleží na bydlisku
 3. Ak cestujete a prejdete napr. po ceste 4 okresy – riadite sa nariadeniami najhoršieho okresu, cez ktorý prechádzate! Vrátane okresu bydliska.

 

Ako sa budú okresy zaraďovať do jednotlivých stupňov?

Zaraďovanie okresov podľa farby je založené na posúdení odborníkov zo zbieraných dát, ktoré sa majú týždenne prehodnocovať.

Aké opatrenia máte sledovať?

 • FARBU OKRESU ( od ružovej po čiernu) =  podmienka absolvovať TEST s platnosťou 7, 14 alebo 21 dní
 • A to predovšetkým OKRESU kde bývate, kde pracujete + cez ktorý prechádzate
 • *** alebo môžete mať potvrdenie o PREKONANÍ OCHORENIA za posledné 3 mesiace alebo o ZAOČKOVANÍ 2 dávkami vakcíny proti Covid-19 + 14 dní – alebo viď *** iné výnimky, kedy nepotrebujete test.
  Inak sa KVÔLI DOCHÁDZANIU DO ZAMESTNANIA alebo ZA PODNIKANÍM musíte preukazovať negatívnym testom aktualizovaným v intervale cca. 7, 14 ALEBO 21 DNÍ.
 • pri cestovaní s MHD je potrebný VŽDY negatívny test,  nie starší ako 7 dní

 

TESTY PODĽA REGIÓNOV

Informácie k aktuálnym farbám okresov nájdete na https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/ nižšie posunom na stránke.

REGIÓNY S HODNOTAMI POD STUPEŇ I.
sú bez problémové (viď tabuľka).

TERMÍNY A STUPNE – I., II.,III. a IV.

  •  III. – IV. Najhoršie – test 7 dní

od STREDY 10. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania III. a IV. musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, + platia aj výnimky ***

  •   II. stredné – test 14 dní

od PONDELKA 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania II. musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní, + platia aj výnimky ***

  •  I. najmiernejšie – test 21 dní

od PONDELKA 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania I. musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 21 dní, + platia aj výnimky ***

KARANTÉNA A IZOLÁCIA

 • mení sa absolvovanie 10-dňovej izolácie a tiež po príchode na SR z rizikových krajín na 14-dňovú, 
 • mení sa deň, kedy má byť osoba po príchode z rizikových krajín testovaná RT-PCR testom a to z piateho dňa na ôsmy deň,
 • 14-dňová karanténa platí aj v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, aj keď je výsledok vášho RT-PCR testu negatívny,
 • ruší sa povinnosť preukázať sa testom na cestu do prírody v rámci okresu, avšak pobyt v prírode mimo okresu (nie v čiernej fáze) je povolený len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní
 • povinnosť používať respirátor FFP2 bez výdychového ventilu pri nákupe napr. potravín u pozitívnych osôb

 

IZOLÁCIA – platí pre osoby pozitívne, s potvrdeným Covidom do vymiznutia príznakov. Trvá 14 dní, ktoré sa rátajú od odobratia vzorky s pozitívnym nálezom.

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní VYSKYTOL u osoby akýkoľvek z klinických PRÍZNAKOV ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

KARANTÉNA – platí pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá v tom momente bola pozitívnou na ochorenie. Karanténa prebieha v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Trvá 14 dní. Karanténu musia dodržať aj osoby, ktoré síce už prekonali ochorenie a majú potvrdenie o prekonaní nie staršie ako 3 mesiace, ALE majú niektorý z PRÍZNAKOV Covid-19. Tiež platí pri vstupe osôb do SR zo zahraničia. Osoby prichádzajúce zo zahraničia buď sú 14 dní v karanténe alebo sú v nej do výsledku testu.

Ak sa vyskytli akékoľvek z klinických príznakov ochorenia a osoba nebola na teste, ukončuje sa karanténa až momentom, kedy posúdi osobu jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

ČO/KTO je úzky kontakt?

Po zistení, že ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 máte povinnosť zostať v 14-dňovej karanténe. Máte možnosť viacnásobne si uplatniť aj pandemickú OČR alebo PN, ak sa vyskytnete v karanténe opakovane.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky

Všetky povinnosti pozitívne testovaných OSÔB V IZOLÁCII alebo OSÔB V KARANTÉNE

napr. nahlásenie výsledku lekárovi, oznámenie o vlastnej pozitivite osobám v úzkom kontakte s Vami do 2 dní pred odberom testu, povinné meranie teploty, nosenie FFP2  pri nákupe atď. sú uvedené vo vyhláške s označením č.42.

 

KAM SA DÁ ÍSŤ BEZ POTVRDENIA

Bez akéhokoľvek testu alebo potvrdenia sa naďalej môže vstupovať do:

 • do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od bydliska

(najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, lekárne, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti odomáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)

 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 • do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu alebo antigénového testu

 

V prípade otázok sme tu pre Vás.

Tel.0902 952 391

NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Člen medzinárodných realitných združení CEPI, NAR

Galvaniho 17/C              IČO:31792332                Akademia.narks.sk                        www.narks.sk
821 04 Bratislava 2        DIČ: 2021394606        Realitné kurzy a workshopy

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Dotácie na nájomné – Ministerstvo hospodárstva

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ďalšie Informácie:

Zákaz vychádzania od 1. januára 2021

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Cestovanie do SR od 21.12.2020

Povinná domáca karanténa

Povinnosť nosiť rúško

 

 

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas 1. vlny koronavírusu na Slovensku

 

Obdobie: marec – jún 2020

V súlade s odporúčaniami Vlády SR dáva NARKS odporúčanie na 14 dní obmedziť kontakt s klientmi predovšetkým pri nových obhliadkach. Momentálne je to najlepšie preventívne opatrenie na spomalenie šírenia koronavírusu COVID-19 a platí predovšetkým v prípade ďalšieho zvýšenia výskytu choroby na území SR. Realizácia obchodných prípadov a bežné  osobné rokovania by mali byť skôr vykonávané vo výnimočných prípadoch ako je dokončenie obchodného prípadu a prevodu nehnuteľností a podobne.

V prípade, že je nevyhnutné, aby ste pokračovali vo svojej práci, prosíme vykonať také opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana zdravia vás, vašich kolegov, klientov aj rodiny.

Viac v zhrnutí, ktoré pripravil Martin Čapo.

Ako pracovať ako realitný maklér v období šírenia Corona vírusu

 

I. Na začiatok stručné zhodnotenie situácie

(Ak sa ponáhľate a máte vo všetkom jasno, preskočte na Článok II.)

Ak sa snažíte získavať informácie o aktuálnej situácii, je veľmi dobré, ak to nie sú sociálne siete. Tie, podobne ako v prípade volieb, dávajú do popredia emóciami nabité správy, ktoré iba polarizujú názor. Viaceré a ideálne aj zahraničné a odbornejšie médiá, vám podajú komplexnejší a menej emotívny pohľad na celý problém.

Riziko Covid-19 nie je ani tak vo vysokej úmrtnosti (SARS mal vyššiu), ale v nebezpečnom, exponenciálnom šírení sa. Dlhá inkubačná doba (posledné čísla hovoria aj o 27 dňoch) znamená, že akýkoľvek nositeľ môže veľmi dlho chodiť medzi svojimi známymi, kolegami, klientmi a neznámymi na verejných miestach bez toho, aby vedel, že vírus šíri. Z toho vyplýva exponenciálny nárast postihnutých v čase.

Je teda jedno, či sme mladí alebo starí, všetci môžeme byť nositeľmi. Je nanajvýš hlúpe myslieť si, že toto je problém dôchodcov a chorých ľudí. Až to prepukne, bude zasiahnutá naša populácia tak široko ako na severe Talianska a bude to problém nás všetkých. Ak sa pozrieme na doterajší priebeh šírenia, môžeme povedať, že toto celé je iba hra o čas.

Čas je dôležitý, ako aj včasnosť opatrení!

Ako zabezpečiť, aby sa nakazilo čo najmenšie percento ľudí, kým sa:

a) zvýši teplota prostredia natoľko, že sa výrazne spomalí šírenie vírusu a následne b) sa stihla pripraviť vakcína, ktorá bude používaná pre oslabenie vírusu v nasledujúcich sezónach (túto jeseň sa to asi ešte nestihne, ale aspoň už budeme vedieť ako sa správať).

Situácia v Číne, ako v mieste vzniku a v Taliansku, ako v mieste vstupu vírusu do Európy, je výsledkom podcenenia rýchlosti šírenia tohto vírusu. Preto je namieste čo najskôr, a čo najširšie zabezpečiť karanténne opatrenia u nás ešte kým sa začnú zvyšovať počty nakazených. Z pohľadu času mám pocit, že reakcia našich úradov bola celkom promptná, je však na každom z nás individuálne a na firmách kolektívne, aby sme brali situáciu, čo najvážnejšie a dodržiavali karanténne opatrenia ešte dnes a v plnej miere.

Keďže môžeme predpokladať, že v tomto karanténnom stave budeme dlhšie ako 2 týždne (s ohľadom na vývoj v Číne a Taliansku môžeme predpokladať skôr 2 až 3 mesiace, čiže do leta), je dôležité zabezpečiť, aby sa naše karanténne opatrenia stali bežnou súčasťou každodenného života a práce.

II. Odporúčania pre realitných maklérov.

Realitní makléri síce nie sú lekári, napriek tomu sú vysoko rizikovou a pomerne širokou skupinou, ktorá môže byť nositeľom vírusu, keďže sa každodenne stretáva s veľkým počtom ľudí z rôznych skupín. Čo znásobuje riziko je fakt, že makléri nie sú zamestnanci, ale podnikatelia, ktorých príjmy sú priamo závislé od množstva týchto stretnutí. Ak maklér nenáboruje a neobhliadkuje, nezarába. To vedie u mnohých z nich prirodzene k zľahčovaniu celkovej situácie a k podceňovaniu alebo ignorovaniu karanténnych opatrení. Nechápte ma zle. Je úplne jasné, že teraz nechceme zavesiť naše remeslo na klinec do leta. Je však potrebné, aby sme podobne ako iné podniky a firmy stanovili čo najjasnejšie pravidlá, s ktorými budeme pristupovať k našim klientom v najbližšom období tak, aby sme zabezpečili zdravie nás a aj všetkých v našom okolí.

1. Čo hovoríme a ako postujeme na sociálnych sieťach

Boj s Corona vírusom je aj informačná vojna. Je preto dôležité, aby sme boli hlasom rozvahy a rozumu, nie šíritelia hrôzostrašných alebo srdcervúcich príbehov. Nezdieľajme prosím všetko, čo nám pristane na stole. Ak, tak zdieľajme fakty. Buďme pokojní a pragmatickí. Hovorme o svojej práci a opatreniach, ktoré pri svojej práci robíme, ale nestrašme. Neprospieva to ani našej práci, ani našim klientom a ani celkovej situácii.

2. Všeobecné a veľmi jednoduché pravidlá

ktoré by mali fungovať aj mimo takejto krízovej situácie, v akej sa nachádzame dnes.

 • Dodržiavajme spoločenský odstup, nepodávajme si ruky, umývajme si pravidelne ruky (antiseptický gel, keď voda a mydlo nie je po ruke), nechytajme si tvár, vyhýbajme sa miestam a situáciám s väčším počtom ľudí (všetci vieme o čo ide).
 • Toto je ten čas zbaviť sa hlúpych zvykov (ide ma rozhodiť, keď po podaní ruky zistím, že človek s ktorým som sa stretol je vlastne chorý) a znovuobjavenia tých dobrých (pobyt v prírode, trošku súkromia pri knihe, life-work balance).

3.   Jednotlivé situácie, s ktorými sa ako makléri stretávame s odporúčaním ako k nim karanténne pristupovať.

 1. NÁBOR  je to bez čoho sa pochopiteľne nezaobídeme. Skôr však než viesť niekoľkohodinový rozhovor na byte majiteľa je vhodné urobiť maximum telefonicky a následne mailom. Získanie informácií o nehnuteľnosti, poskytnutie informácií o našej službe, to všetko vieme urobiť aj s použitím dobre pripravených marketingových materiálov a nástrojov od stola (alebo homeofficu). Samotné náborové stretnutie by už malo byť iba potvrdením si skutočného stavu na nehnuteľnosti prípadne momentom podpisu zmluvy s klientom. Samozrejme, rukou si nepotriasame.
 2. PRÍPRAVA NEHNUTEĽNOSTI  na predaj a podkladov na marketing sa môže udiať bez prítomnosti majiteľa. Pre staging a nakrúcanie 3D prehliadky alebo videa je prítomnosť majiteľa tak či tak prekážkou. Postačí ak nám nechá kľúče od nehnuteľnosti na potrebný čas. Pred začatím práce dôkladne vyvetráme. Pred aj po našej práci si nikdy nezabudneme vydezinfikovať ruky.
 3. OBHLIADKY  sú hneď druhým najrizikovejším bodom našej práce. Podobne, ako pri nábore, príprava znamená veľa. Dobre pripravený inzerát so správnymi a úplnými informáciami a s 3D prehliadkou sprostredkuje 85% potrebnej informácie. Pri telefonickom kontakte so záujemcom si overme, či má všetky potrebné informácie, či videl 3D prehliadku a či je naozaj relevantným záujemcom o kúpu. Požiadajme ho, aby sa obhliadky zúčastnil maximálne so spolurozhodujúcim partnerom, bez detí a rôznych spolucestujúcich. Ide aj o ich zdravie. Obhliadka je, samozrejme, bez prítomnosti majiteľa a obmedzíme ju aj časovo. Dodatočné informácie si dokážeme vymeniť aj následne telefonicky alebo mailom. Ruku si nepodávame. Rúško na tvár je plus.
 4. Prichádzame k momentu RIEŠENIA ZMLÚV A DOKUMENTOV. Túto časť zhrniem do jedného, keďže tu platia rovnaké pravidlá. Tak RZ ako aj ZoBKZ a KZ dokážeme vyrokovať a pripraviť bez osobného stretnutia telefonicky a mailom. Kladieme dôraz na to, aby sme mali čo najmenej zložitých podmienok na splnenie a nechávame si čo najdlhšie lehoty. Podklady na prípravu nemusíme preberať od klienta osobne, postačia nám scany prípadne fotky. Podpisy zmlúv nerealizujeme naraz ale individuálne. Podpis RZ a ZoBKZ realizujeme v kancelárii a nie na verejných miestach. Podpis KZ u notára po predošlom dohovore tak, aby prebehol čo najefektívnejšie a ideálne bez prítomnosti iných ľudí. Opäť dodržiavame odstup, nepodávame ruky a dezinfikujeme.
 5. Nakoniec riešenie FINANCOVANIA A PREVODU. Všetky zúčastnené strany upozorníme na to, aby boli trpezlivé čo sa týka priebehu riešenia transakcie. Snažíme sa minimalizovať tak počet osobných kontaktov ako aj počet ľudí pri kontakte. Dokumenty, ktoré je možné získať alebo podať elektronicky, neriešime osobne. Detailná znalosť procesu a čo najúplnejšie informovanie klientov je v tomto kľúčové. Vezmime to ako príležitosť pre vytunovanie našich postupov pre digitálnu realitnú budúcnosť.

Záver

Iba krátka poznámka. Boj s koronavírusom bude hlavne o psychike. Teraz v tom, aby sme zachovali chladnú hlavu a zároveň ešte dnes prijali za fakt, že je na každom z nás, aby sa u nás vývoj šírenia ochorenia nezvrhol tak strašidelne ako v Taliansku. Potom to bude o týždňoch, v ktorých bude potrebné dôsledne dodržiavať disciplínu v karanténnych opatreniach a neprísť pritom o nervy pri pohľade na náš bankový účet alebo nenaplnené očakávania našich klientov. Pochopiteľne, dotkne sa to nielen našej práce, ale aj rodiny.
Bude to jednoducho náročné. Ak však budeme brať našu rolu v tomto celom zodpovedne, všetko sa bez väčšej ujmy môže dostať naspäť do bežného stavu a ak tomu dovolíme, bude  to zároveň veľmi dlho potrebné a prospešné spomalenie pre realitný trh, ako aj pre každého z nás realitných profesionálov.
Máme to v rukách :).

Autor: Martin Čapo