ARDIS, a.s.

  • Ing. Bronislava Vrbanová 0876 - 0001

    Križná 13, 965 01 Žiar nad Hronom

    0905 669 893 ardis@ardis.sk
  • Mgr. Miroslav Vrban 0876 - 0003

    Križná 13, 965 01 Žiar nad Hronom

    0905 618 045 ardis@ardis.sk
Späť na členov