Hranica na získanie hypotéky pre mladých sa zvyšuje o 100 eur

Hranica na získanie hypotéky pre mladých sa zvyšuje o 100 eur

[investujeme.sk; 06/03/2015; Redakcia ; Zaradenie: Investujeme.sk]

Maximálna výška príjmu žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku pre mladých do 35 rokov sa od apríla zvýši o viac ako 100 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie tak získa viac žiadateľov.

Štatistický úrad dnes (piatok 6. 3.) zverejnil údaj o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za posledný štvrťrok minulého roka, ktorá stúpla na 918 eur, vďaka tomu sa aj príjmová hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých od apríla zvyšuje zo súčasných 1088,10 eur na 1193,4 eur (1,3-násobok priemernej mzdy).

Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky a jeho výšku stanovuje zákon o štátnom rozpočte na každý kalendárny rok individuálne. Jeho aktuálna výška je 3% (2% dotuje štát, 1% banka). Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 000 eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

“Pri maximálnej, 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov môže mladý človek vďaka zvýhodneniu ušetriť mesačne aj viac ako 80 eur, čo za 5 rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 5 000 eur,” hovorí Renáta Holecová, produktová špecialistka VÚB banky.

“Príjmová hranica sa posudzuje vo vzťahu k priemernej hrubej mzde žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, pričom jeho aktuálny príjem môže byť aj vyšší. V prípade manželov a partnerov je výhoda v tom, že sa berie do úvahy dvojnásobná suma (2 386,8 eur), ktorá sa porovnáva voči ich spoločnému priemernému príjmu,” uviedla doplnila R. Holecová .

Výhoda spočítavania príjmov je aj v tom, že ak jeden z partnerov nemá príjem, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok môže dosahovať až (2 386,8 eur), ak žiadajú o hypotéku spoločne.

Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých znížiť splátky na polovicu alebo odložiť splátky istiny po dobu dvoch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou dotovanej hypotéky je aj to, že akúkoľvek jej časť možno kedykoľvek počas prvých piatich rokov splatiť bez poplatku.

Z celkového počtu hypotekárnych úverov vo VÚB banke bola takmer štvrtina dotovaných. Mladí ľudia si brali priemerne hypotéku 56 336 eur s priemernou splatnosť 29 rokov.