Riadni členovia

Všetko 0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filter

Názov a adresa E-mail Telefón Web Makléri

IMPREAL s.r.o.

Kozia 26, 811 03 Bratislava

hucko@impreal.sk 0903 425 560
www.impreal.sk

Impulz Real s.r.o.

Sládkovičova 42, 040 01 Košice

info@impulzreal.sk 0902 627 777
0948 797 013
www.impulzreal.sk Makléri (6)

INFOTREND Bardejov s.r.o.

Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov

infotrend@stonline.sk 054/4727 515
www.infotrend.sk

Ing. Ingrid Ilavská

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

rkilavska@stonline.sk 02/5293 2456
0903 244 026
www.rkilavska.sk Makléri (3)

INPRESOFT, s.r.o.

ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce

bpoljovkova@inpresoft.eu 0902 353 256
www.inpresoft-reality.sk Makléri (2)

Institute of Consulting, a. s.

Dunajská 6, Bratislava 811 08

kristof@iconsulting.sk 0908 797 866

INVESTCONSULT s.r.o.

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno

reality@investconsult.sk 035/7702 853
0903 445 082
0903 445 356
www.investconsult.sk Makléri (3)

IURIS, spol. s r.o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava

iuris@iuris.sk 02/5998 0585
02/5998 0584
www.iuris.sk Makléri (6)