Arogancia štátu pokračuje v ich prípade ďalej

Patrik Herman, moderátor: “Pred šesťdesiatimi rokmi im štát zhabal vinohrady. Keď sa Týlešovci v rámci reštitúcií prihlásili o svoje pozemky, už im nemali čo vrátiť. Ich vinice sa totiž stali miestom socialistickej výstavby. Za obrovské pozemky v lukratívnej časti Bratislavy im štát ponúkol doslova smiešne peniaze. A ako uvidíte v tretej časti našej reportážnej ságy, arogancia štátu pokračuje ďalej.”

Andrej Gajdošík, redaktor: “Včera som telefonoval s hovorcom Slovenského pozemkového fondu. K prípadu Týlešovskej reštitúcie sa už nebudú vyjadrovať pred kamerou, iba písomne. Nechcú vraj aby sme z celej veci robili smiešnu reality šou. Lenže pozor. Toto je realita a šou tu predvádza niekto iný. Sledujete tretiu časť reštitučnej reality šou. V minulých častiach ste videli.”

(záznam archívneho záznamu, Reflex 2014)

Jozef Týleš: “To boli vinohrady. Tri fakticky súvislé pásy, spolu to bolo zhruba desaťtisíc metrov štvorcových. Štát to znárodnil postupne bytová výstavba, zváračský ústav v roku 2007 nám bolo priznané vlastníctvo týchto pozemkov. Štát pri reštitúcii zdôvodnil, alebo povedal, že už nemáme nárok na vrátenie.”

Andrej Gajdošík: “A tak prišla ponuka peňazí. Dokopy okolo tisíc eur.”

Jozef Týleš: “To je tri koruny aj niečo za meter štvorcový, tu trhová cena je desať až pätnásťtisíc korún. Tak sme odpísali, že žiadame náhradné pozemky. To bolo v roku 2007 odvtedy pozemkový úrad sa nám s nejakou ponukou neozval.”

Andrej Gajdošík: “Pozemkový fond ich ale vyzval aby si náhradu skúsili nájsť sami.”

Darina Pinterová, hovorkyňa Slovenského pozemkového fondu: “Slovenský pozemkový fond takýto pozemok posúdi, či je vhodný a primeraný k tej reštitučnej náhrade.”

Jozef Týleš: “By sme mohli ísť aj do Vrakune, keby bolo voľné niečo, nad Kramármi, keby boli voľné miesta.”

Darina Pinterová (telefonát): “V zmysle zákona oprávnená osoba môže sama navrhnúť náhradný pozemok a nielen určiť lokalitu.”

Jozef Týleš: “Reálne by bolo bývalo logickejšie, že by mi boli poslali zoznam pozemkov a povedali, tak toto je zoznam, vyberte si.”

(koniec archívneho záznamu, Reflex 2014)

Andrej Gajdošík: “Po dlhých siedmich rokoch sa zlomili ľady a pozemkový fond pozval reštituentov na stretnutie.”

Jozef Týleš: “Dostali sme informáciu od pracovníčky pozemkového fondu, že v Bratislave v zásade už náhradné pozemky nejaké nemajú a že podarilo sa jej prísť k tomu, že tu je tento pozemok.”

Andrej Gajdošík: “Tak a to je on. Močaristý pozemok v Chorvátskom Grobe, ktorý štát ponúka ako náhradu za zabrané vinice v bratislavskom Novom Meste.”

JUDr. Ivan Syrový PhD., advokát: “Je to pozemok v extraviláne, síce vedený ako orná pôda, ale aj podľa tých prvotných informácií, ktoré máme, ten pozemok je prakticky, alebo aj komerčne nevyužiteľný.”

Andrej Gajdošík: “Aj odborník na nehnuteľnosti vidí samé negatívne stránky tejto parcely.”

Ľubomír Kardoš, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska: “To nikto nekúpi, načo by to kúpil. Ani tam nič nezasadí, ani tam nič nevypestuje. To znamená ten pozemok je úplne bezcenný, ja si myslím. Skôr ešte horšie, že máte povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti.”

Andrej Gajdošík: “Navyše ani územný plán Chorvátskeho Grobu vraj s parcelou nijako nepočíta.”

Jozef Týleš: “Tak sa pýtam, že čo tu máme robiť.”

Andrej Gajdošík: “A my sa pýtame pozemkového fondu, v čom je tento pozemok adekvátny zabratým viniciam z centra Bratislavy. Odpoveď dostávame samozrejme písomne.”

Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu (text v o braze): “Rozdiel v kvalite a výmere náhradných pozemkov v danom prípade je v súlade s požiadavkou ich primeranosti v zmysle ustanovenia zákona.”

Andrej Gajdošík: “Jednoznačne tomu všetci rozumejú, ale predsa len. Ako tak adekvátna je aspoň výmera.”

Ľubomír Kardoš: “Za ostatných sedem rokov viem, že Pozemkový úrad v Bratislave prideľoval náhradné pozemky a kde boli títo vaši klienti? Prečo ich neoslovil, prečo im nepridelil?”

JUDr. Ivan Syrový PhD.: “Z môjho pohľadu to išlo iba o formálne splnenie si povinností zo strany štátu.”

Andrej Gajdošík: “A na takéto formality má štát ešte dva pokusy. Môže ponúknuť ďalšie parcely bez hodnoty. Močiare a možno aj smetiská. Keď však reštituenti tri ponuky neprijmú, budú sa musieť uspokojiť s pôvodnou ponukou, tisíc eur. A práve toto je tá smiešna reality šou, ktorú nechce robiť z prípadu pozemkový fond.”

JUDr. Ivan Syrový PhD.: “Štát by si mal uvedomiť tú svoju zodpovednosť, keďže on to zapríčinil. Mal by hľadať riešenia adekvátne, teda poskytnúť im naozaj to, čo aj zákon hovorí, tú primeranú náhradu za ten zobratý pozemok.”

Jozef Týleš: “Rád by som počul definíciu toho právneho štátu, v ktorom žijeme.”