Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Vláda SR spúšťa prvú pomoc!

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny bude od dnes 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky do ktorých spadajú aj realitné kancelárie. Každá RK, ktorá je zamestnávateľom, môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.  Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. 
Maximálna celkový výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 

➡️ Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO – živnostník, (realitné kancelárie a makléri). SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20% môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

 
Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb:
 ➡️ Za mesiac marec 2020
• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 90 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 150 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 210 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 270 eur.
 
➡️ Za mesiac apríl 2020
• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 180 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 300 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 420 eur,
• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur.
• ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur.
 
❗️POZOR! Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.marca 202O a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
 
➡️ Ako určím pokles tržieb? 
Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

➡️ Ako dlho sa príspevok poskytuje?

 Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

➡️ Potrebujete poradiť? Na koho sa obrátiť? 

Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk? Zavolajte na informačnú linku, ktorú spúšťame 6. apríla o 12:00. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 2211 5656 .