Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Index realitného zdravia

Index realitného zdravia

Index realitného zdravia (IRZ) zostavuje NARKS na základe odpovedí realitných kancelárií z celého Slovenska každý mesiac. Môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 5, pričom najnižšia úroveň predstavuje najlepšie fungujúci a prosperujúci trh. Má slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní tak pre realitných profesionálov, ako aj pre verejnosť so záujmom o reality.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je garantom  projektu Realitného indexu. Výskum prebieha podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA) formou kvalitatívneho prieskumu.

Metodika výskumu

Respondenti odpovedajú na dve otázky rozdelené do desať stupňovej škály. Prvá otázka dotazníka zisťuje aktuálne ukončený mesiac (jeho náladu). Druhá otázka zisťuje odhadovaný výhľad (na základe skúsenosti a intenzity obchodovania) na nasledujúci mesiac. Výsledkom každého prieskumu sú teda vždy dve čísla – jedno popisuje aktuálny stav a druhé výhľad na najbližší mesiac.

Viac informácií a výsledky pravidelného mesačného prieskumu realitného trhu prináša špeciálna web stránka www.realitnýindex.sk.