Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Aktuálny stav Indexu

Index realitného zdravia v septembri pomerne prudko vyštartoval k svojmu jesennému vrcholu a už piaty raz v tomto roku prekročil hranicu 2 mínus smerom k pozitívnym hodnotám stupnice. Potvrdilo sa aj naše tvrdenie, že augustová prognóza tvorcov trhu je, ako obvykle mierne nadsadená – v tomto prípade o jednu desatinu. Ak berieme do úvahy prognózu na október, vyššie uvedené naznačuje, že rok 2016 je skutočne najlepší v histórii merania IRZ a nevylučujeme ďalšie príjemné prekvapenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za september je 2,44, čo je medzimesačné zlepšenie o 17 stotín (2,61 v auguste). V histórii merania Indexu mu patrí piata priečka, aj napriek poklesu v porovnaní s mesiacom september 2015. Priemerný Index za uplynulých 9 mesiacov je 2,52 a prognóza naznačuje, že tento rok by mohol prelomiť hranicu 2 mínus, čo by bol veľmi pozitívny signál pre investorov a všetkých aktívnych účastníkov realitného trhu.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, sa za september opäť zvýšil na 27 stotín. Tento fakt naznačuje, že po letnom útlme trh rozbehol hlavne bratislavský kraj (2,32). V ďalšom období očakávame výraznejšie priblíženie „mimobratislavského realitného biznisu“ k hranici 2 mínus hlavne v lokalitách Nitra a Košice.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na október 2016 je 2,39, je optimistická, ale v porovnaní s uplynulými štyrmi rokmi nie je nijako výnimočná. Na základe tohtoročného vývoja IRZ si však dovolíme odhadnúť ďalší rast Indexu aj v nasledujúcom mesiaci október. Bolo by to prvý raz za ostatné 4 roky a taktiež dôstojným vyvrcholením jesennej sezóny tohto rekordného roku 2016.

Ako sme uviedli, Index realitného zdravia v tomto roku päťkrát prelomil hranicu 2 mínus a veríme, že aj celková priemerná hodnota za rok sa dostane do pozitívnej časti stupnice. Znamenalo by to, že realitný trh sa po rokoch bude môcť hodnotiť ako celoslovensky nadpriemerný. O tom však rozhodne výsledok za mesiac október a my už netrpezlivo čakáme, ako sa budú „realiťáci“ snažiť. Držíme palce!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska