Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ako začať úspešne pracovať ako realitný maklér

Vzdelanie a odborná príprava pre realitného makléra, ktorý úspešne zvládne realitné obchodovanie je nevyhnutná – NARKS

Aby sme boli presní pri definícii všetkých zručností a vedomostí, ktoré by mal realitný maklér ovládať, môžeme využiť Národnú sústavu povolaní, kde je táto profesia zaradená.

Kto je realitný maklér?

Realitný maklér je sprostredkovateľ v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, ktorý zastupuje klienta a poskytuje informačné a konzultačné služby v oblasti realít. Sprostredkováva predaj, kúpu, nájom alebo prenájom nehnuteľností (napr. bytov, rodinných domov, reakreačných chát, objektov a priestorov pre obchod, stavebných, poľnohospodárskych a iných pozemkov).

Štandardy realitných služieb

Realitný maklér uskutočňuje nábor (tipovanie) nehnuteľností, spracováva príslušnú nehnuteľnosť v softvéri. Ponúka nehnuteľnosť v printových médiách, na internetových realitných portáloch, vyhľadáva potenciálnych klientov. Aktualizuje databázu klientov a nehnuteľností, vykonáva obhliadky nehnuteľností a následnú fotodokumentáciu ich exteriéru a interiéru. Efektívne komunikuje s predávajúcim, kupujúcim a prenajímateľom. Pripravuje cenovú analýzu a navrhuje vhodnú cenu nehnuteľnosti pri predaji alebo prenájme a prezentuje vybranú nehnuteľnosť záujemcom. Spolupracuje so znalcami, advokátmi, notármi, geodetmi, hypotekárnymi poradcami a katastrom nehnuteľností. Sprostredkováva uzatváranie obchodných zmlúv a na základe plnomocenstva môže preberať kauciu od klientov.

Kúpou a predajom však realitné sprostredkovanie nekončí. Nasleduje bezpečné sprostredkovanie prevodu kúpnej ceny, prevod vlastníckeho práva a asistencia pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti.

Pre viac informácií odporúčame pozrieť si Základné štandardy práce pre realitné kancelárie definovaná Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska. Tieto štandardy popisujú jednotlivé kroky, a to, čo by mal realitný sprotredkovateľ obvykle zabezpečiť pre svojho klienta. Správny postup práce realitného makléra

Vzdelávanie pre realitných maklérov

Prvým krokom je vzdelanie. Ako sa stať realitným maklérom? Čo potrebuje každý realitný maklér vedieť? Ktoré zručnosti by mal u seba rozvíjať? Čo môže zvýšiť jeho kompetencie? Aké zákonné povinnosti musí realitný maklér dodržiavať pri realitnej činnosti? Kde možno získať toto vzdelanie realitného makléra?

Všetky tieto základné vedomosti a ešte viac sa dozvie každý účastník rozsiahleho akreditovaného profesijného kurzu Akadémie Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Profesijný akreditovaný kurz “Realitný maklér”

Je samostatným akreditovaným kurzom pre profesiu REALITNÝ MAKLÉR na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom akreditácie “POA 3538/2017/56/1″. Tento vzdelávací program tu dlhodobo chýbal a je určený tým, ktorí ukončili formálne vzdelanie (minimálne stredoškolské s maturitou) a chcú získať potrebné znalosti práce pre realitných profesionálov. Akreditáciu získal už v roku 2017.

NARKS presadzuje, aby tento kurz bol jednou z podmienok pre výkon realitnej profesie. Účelom je zvyšovanie kvalifikácie realitných maklérov na Slovensku. Akreditovaný kurz je unikátny – je prvým a aktuálne jediným kurzom tohto druhu a rozsahu u nás. Zabezpečuje ho stavovská organizácia, čiže nespadá pod žiadnu komerčnú spoločnosť alebo podnikateľa. Je iniciatívou a právom pre profesionálov mať nezávislú vzdelávaciu platformu, ktorej prvoradou úlohou je odborná príprava. Preverte si preto dobre, kto vzdelávací kurz poskytuje. Ak sa neviete rozhodnúť do akej vzdelávacej prípravy investovať, v Akadémii NARKS si môžete byť istí kvalitou kurzov a tým, že získané finančné prostriedky budú ďalej použité na hájenie záujmov realitných kancelárií, realitných maklérov a podporu ich činnosti a postavenia v SR.

Ako si založiť vlastné podnikaniev realitách?

Nevyhnuté podmienky:

 1. Príprava a podnikateľský plán – podpora napríklad od Slovak Business Agency
 2. Financovanie
 3. Živnosť na realitnú činnosť – viazaná
 4. Založenie živnosti
 5. Daňový úrad
 6. Povolenia príslušných úradov
 7. Účtovníctvo a fakturácia
 8. Dane (daň z príjmov, DPH)

Potrebné zabezpečenie pre realitnú kanceláriu:

 1. Web stránka – ponuka
 2. Registrácia na realitných portáloch
 3. SW aplikácie, exportné systémy
 4. Iné technické zabezpečenie (telefón, auto, email, kancelária – prevádzka, vizitky…)

Všetky dôležité a zaujímavé informácie a vedomosti môžu záujemcovia o povolanie realitný maklér získať v realitnej Akadémii NARKS.

Akadémia NARKS a realitné kurzy

Zo širokej ponuky kurzov si vyberie každý záujemca o kvalitné realitné vzdelanie. Základné kurzy sú nasledovné: “Ako úspešne začať v realitách”, “Kataster nehnuteľností”, “Pozemkové právo”, “Nájom a prenájom bytov a nebytových priestorov”, “Účtovníctvo a dane v realitách”, “Exkluzívny nábor nehnuteľností do ponuky”. Ďalšie kurzy sa venujú dôležitým témam ako sú legislatíva a dane, ochrana osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí (realitné kancelárie sú povinné mať vypracované potrebné dokumenty zo zákona). Medzi tie, ktoré rozširujú zručnosti a osobnostné schopnosti patria “Komunikácia a sebavedomie úspešného realitného makléra”, “Tvorba realitnej fotografie”, soft-skills a hard-skills školenia. Prehľad kurzov je na akademia.narks.sk

Vyučuje sa na viacerých miestach v Bratislave, aj v regiónoch Slovenska. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou Regus prebiehajú kurzy v moderných priestoroch MyHive v Polus Tower 2 a business centre na Karadžičovej ulici.

Licencie pre realitných maklérov a kancelárie

Sú modernou formou vzdelávania v oblasti realitného sprostredkovania, najmä čo sa týka slovenskej legislatívy. Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením pre verejnosť aj potenciálnych klientov. Licencie pre realitné kancelárie a maklérov vydáva NARKS na základe absolvovania odborného testu,ktorému predchádza príprava formou e-learningu . Licencované realitné kancelárie sú zverejnené v špeciálnom registri licencovaných subjektov na www.narks.sk/Licencie-narks.

AKADÉMIA NARKS

Web stránka: akademia.narks.sk
E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Telefón: 0902 952 454

Čítajte viac: https://tlacovespravy.sme.sk/c/22249217/ako-zacat-uspesne-pracovat-ako-realitny-makler.html#ixzz63uyFqkoS